ورود
ثبت نام   |   جستجوی پیشرفته

 
اعضای شورای عالی آمار

(ماده 10  قانون مرکزآمار ایران و  اصلاحات بعمل آمده به موجب قانون  )

اعضاء شورای عالی آمار که به ریاست معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مرکب از مقامات ذیل تشکیل می شود.

     

   1.        معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (رییس شورا)

  2.        رییس مرکز آمارایران (دبیرشورا).

  3.        معاون وزارت اموراقتصادی ودارایی با معرفی وزیر امور اقتصادی ودارایی.

  4.        معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت کشور با معرفی وزیرکشور.

  5.        معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بامعرفی وزیر جهاد کشاورزی .

  6.        معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی با معرفی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.

  7.        معاون برنامه ریزی وزارت‌صنعت، معدن و تجارت با‌معرفی وزیر صنعت ، معدن و تجارت.

  8.        معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

  9.        قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران.

  10.      نماینده معاونت توسعه منابع مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

  11.      نماینده مجلس شورای اسلامی (ناظر)

  12.      نماینده مجلس شورای اسلامی (ناظر)

   (ماده 11 شورای عالی آمار وظایف زیر را عهده دار خواهد بود).

  . تعیین سیاست های کلی برنامه های آماری کشور و نحوه توزیع فعالیت های آماری بین سازمان های مسئول.

  . تعیین اولویت های آماری کشور.

  . تعیین سیاست جامع در زمینه هماهنگی وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مورد استفاده از ماشین های حسابگر.

  . اظهار نظر در مورد تامین اعتبار اجرای طرح ها و فعالیت های آماری وزارتخانه ها  و موسسات دولتی وابسته به دولت و شرکت های دولتی که از محل اعتبارات عمرانی کشور هزینه آن پرداخت می شود.

  . اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که دستگاه های اجرایی در زمینه اجرای آمارگیری ها با آن مواجه می شوند و در شورا مطرح می شود.

  (ماده 12قاون مرکز آمار ایران)

  · جلسات شورای‌عالی آمار لااقل هرسه ماه یکبار و درسایر موارد بنا به دعوت شورای‌عالی آمار تشکیل خواهدشد. جلسات شورای عالی آماربا حضور هفت نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات شورا با رای موافق حداقل هفت نفر معتبر است. 

  (ماده 13قانون مرکز آمار ایران)       

  . وظایفی که به منظور هماهنگ ساختن امور انفورماتیک بعهده سازمان برنامه بودجه قرار دارد به شورای عالی محول می شود.

     .  اعضـای شورای عالی آمار باید شخصاً در جلسـات شورای مزبـور شرکت نمـایند. دبیـر شورای عالی آمار موظف است عدم شرکت هر یک از اعضای شورا را در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیرمتوالی کتباً به رییس شورای مزبور و وزیر ذیربط اعلام نماید. در صورتیکه بدلایل موجه امکان حضور هر یک از معاونین موضوع ماده 3 مقدور نگردید شرکت یکی از معاونین دیگر وزارتخانه ها و سازمانهای مذکور در جلسات شورای عالی آمار بلامانع خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 آیین نامه اجرایی دبیرخانه شورای عالی آمار)

  ·         رئیس شورای عالی آمار و هر عضو شورای مزبور می‌تواند، حسب مورد از وجود یک کارشناس صاحب نظر و مطلع در امور آماری به عنوان مشاور بدون حق رأی در جلسات شورای عالی آمار استفاده نماید.(تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی دبیرخانه شورای عالی آمار)

     
 • دبیرخانه شورای عالی آمار

   دفتر برنامه ریزی و دبیرخانه شورای عالی آمار، مستقر درمرکز آمار ایران انجام کلیه امور محوله در ارتباط با شورای عالی آمار‌،کمیسیون تخصصی آن و کمیته های آمار بخشی  را بر عهده دارد.