30 شهریور 1402
En | 

علم و فناوری و نوآوری:

اطلاعات مربوط به این بخش دربرگیرنده فعالیت‌های پژوهشی و دانش محور است. در این رسته، اطلاعات مربوط به محققان (پژوهشگران)، سايركاركنان تحقيق و توسعه، پروژه­های تحقیقاتی و هزينه­هاي تحقيق و توسعه قابل ارائه است. جامعه آماري اين اطلاعات در سه حوزه مراكز تحقيقاتي، دانشگاه­ها و كارگاه‌هاي صنعتي 50 كاركن و بيش­تر داراي واحد تحقيق و توسعه مي‌باشد.

مركز آمار ايران در راستاي پاسخ به نيازهاي شوراي عالي علوم‌ تحقيقات و فناوري، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و از سوي ديگر نياز محققان و پژوهشگران دانشگاهي و سازمان‌هاي بين‌المللي، آمارگيري از كارگاه‌هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه را در سال 1376 برای اولین بار اجرا كرد و با توجه به نیازمندی‌های اطلاعاتی کاربران در طی سال‌های دیگر نيز ادامه يافته؛ و نتایج آن در اختیار عموم قرار گرفته است


 



سایر جداول

 



براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.