03 مهر 1402
En | 

حمل‌ و نقل‌ هوايي‌

 آمار و اطلاعات بخش آمارو حمل و نقل هوایی  شامل: مسافران ورودی و خروجی فرودگاههای داخلی و بین المللی، میزان بار حمل شده توسط این بخش، مسافرحمل شده توسط شرکت های هواپیمایی و... می باشد.

    آمار فعاليت‌ حمل‌ و نقل‌ هوايي‌، با تأسيس‌ اولين‌ شركت‌ هـواپيمايـي‌ به‌ نام‌ هواپيمايي‌ ملي‌ ايران‌ در سال‌ 1323 كه‌ پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌، "شركت‌ هواپيمايي‌ جمهوري‌ اسلامـي ايران" ناميـده‌ شـد، مـورد توجه‌ قرار گرفت‌. علاوه‌ بر شركت‌ مذكور، شركت‌ هواپيمايي‌ آسمان‌ از سال‌ 1359، شركتهاي‌ ايران‌ ايرتور، پيام‌، كاسپين‌، كيش‌اير، ساها و سفيران‌ از سال‌ 1371 و شركت‌ ماهان‌اير از سال‌ 1372، شروع‌ به‌ فعاليت‌ در زمينه حمل‌ و نقل‌ هوايي‌ كرده‌اند كه‌ آمارهاي‌ مربوط‌ به‌ آن، از طريق‌ سازمان‌ هواپيمايي‌ كشوري‌ ارائه‌ مي‌شود.

    آمار فعاليت‌ شركتهاي‌ هواپيمايي‌ خارجي‌ در ايران‌ كه‌ توسط نمايندگيهاي‌ آنها به سازمان‌ هواپيمايي‌ كشوري‌ گزارش ‌مي‌شود، از طريق‌ سازمان‌ مذكور ارائه مي‌گردد.

 

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.