17 خرداد 1402
En | 

 

زراعت و باغداری:

در اين بخش آمار حاصل از طرح‌هاي آمارگيري مربوط به فعاليت‌هاي باغداري، زراعت و پرورش قارچ خوراكي ارائه مي‌شود. برخي از اين اطلاعات شامل تعداد بهره‌برداري‌هاي داراي فعاليت باغداري، تعداد بهره‌برداري‌هاي داراي فعاليت زراعت، مقدار توليد محصولات باغي و زراعي، مساحت باغ و قلمستان، مساحت اراضي زراعي، تعداد واحدهاي پرورش قارچ خوراكي، مقدار نهاده‌هاي مصرف شده در واحدهاي پرورش قارچ خوراكي، مقدار توليدات و ضايعات قارچ دكمه‌اي و صدفي و ... هستند.

  فعاليت‌هاي زراعت و باغداري زيربخش‌هاي مهم كشاورزي هستند كه مجموعاً 71 درصد از ارزش افزوده بخش كشاورزي را به خود اختصاص داده‌اند.

طرح آمارگيري باغداري در سال‌هاي 1386 و 1389 با استفاده از چارجوب سرشماري عمومي كشاورزي 1382 و در سال‌هاي 1394 و 1396 با استفاده از چارچوب سرشماري عمومي كشاورزي 1393 به مرحله اجرا درآمده و نتايج آن منتشر شده است.

طرح آمارگيري زراعت براي اولين بار در سال 1371 با استفاده از چارچوب سرشماري 1367 و براي دومين بار در سال 1397 با استفاده از چارچوب سرشماري كشاورزي 1393 اجرا شده است.

سرشماري از واحدهاي پرورش قارچ خوراكي در سال‌هاي 1380، 1385، 1391 و 1396 اجرا و نتايج آن منتشر شده است.

طرح آمارگيري از بهره‌برداري‌هاي توليد گل و گياه زينتي در سال‌هاي 1376 و 1380 اجرا شده است.

 سایر جداول

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.