29 شهریور 1399
En | 

شرکت پژوهش بازار و رسانه امروز

استان: تهران
نام مدیر عامل: كاميار امامي
تاریخ گواهينامه: 95/11/11 پایان اعتبار: 1399/11/20
تخصص موضوعی:
اقتصادي، اجتماعي خانوار پایه: 2
خدمات پایه: 2
شماره گواهینامه: 95/25371
وبگاه: www.emrc.info
نشانی: تهران - خیابان شیخ بهائی ضلع شرقی میدان شیخ بهائی پلاک 7
کد پستی: 1991815545
شماره‌های تماس:
  • 9 تا 88620500
نمابر:
  • 88054753
ملاحظات:

 
طراحی سایت