28 دی 1399
En | 

شركت آمايش سرزمين وطن

استان: کردستان
تاریخ گواهينامه: 1396/06/04 پایان اعتبار: 1397/06/04
تخصص موضوعی:
اقتصادي، اجتماعي خانوار پایه: 3
كشاورزي پایه: 3
خدمات پایه: 3
شماره گواهینامه: 13597
نشانی: سنندج - سنندج - انتهای خیابان کشاورز روبروی نظام وظیفه پلاک 228
کد پستی: ۶۶۱۹۶۵۵۷۴۶
نشانی 2: بوكان - خ انقلاب - خ قلعه سردار - ساختمان عبدي نژاد طبقه ۳
کد پستی: 6619655746
شماره‌های تماس:
  • 33290936
  • 044426246630
نمابر:
  • 33290937
ملاحظات:

 
طراحی سایت