07 خرداد 1399
En | 

شركت تعاوني مشاوره اي، پژوهشي،آماري و رايانه اي مازنداران بهمن

استان: مازندران
تاریخ گواهينامه: 1394/02/09 پایان اعتبار: 1395/07/31
تخصص موضوعی:
اقتصادي، اجتماعي خانوار پایه: 3
صنعت، معدن و زير بنايي پایه: 3
كشاورزي پایه: 3
خدمات پایه: 3
شماره گواهینامه: 3170
نشانی: ساری - بلوار طالقاني- نبش خيابان شهابي- جنب بانك مسكن ساختمان حافظ طبقه پنجم واحد۳۳
شماره‌های تماس:
  • ۳۲۰۵۳۲۰-۰۱۵۱
  • ۳۲۰۶۳۲۰-۰۱۵۱
  • 9111241732
ملاحظات:

 
طراحی سایت