18 فروردین 1399
En | 

شرکت سامان آوران توسعه

استان: یزد
نام مدیر عامل: عباس زارع بناد کوکی
تاریخ گواهينامه: 1397/11/01 پایان اعتبار: 1398/05/01
تخصص موضوعی:
اقتصادي، اجتماعي خانوار پایه: 3
خدمات پایه: 3
شماره گواهینامه: 97/22966
نشانی: یزد - مرکز فناوری اقبال - واحد AC1-1
کد پستی: 891751135
شماره‌های تماس:
  • 03537265548
  • 03537265487
  • 03537265400
ملاحظات:

 
طراحی سایت