24 آبان 1398
En | 

شرکت مطالعه، تحلیل و پردازش داده های آماری زاگرس- پاوه

استان: کرمانشاه
نام مدیر عامل: مراد باقری نیا
تاریخ گواهينامه: 1396/09/09 پایان اعتبار: 1397/09/09
تخصص موضوعی:
كشاورزي پایه: 3
خدمات پایه: 3
شماره گواهینامه: 21476
نشانی: پاوه - پاوه - پاساژآشتی طبقه زیر همکف -
کد پستی: 6791973119
شماره‌های تماس:
  • 09189220388
  • 09017440673---09017440674
ملاحظات:

 
طراحی سایت