27 فروردین 1400
En | 

شرکت بازارنگر

استان: تهران
نام مدیر عامل: خانم پروشانی
تاریخ گواهينامه: 1395/11/11 پایان اعتبار: 1399/10/15
تخصص موضوعی:
اقتصادي، اجتماعي خانوار پایه: 2
شماره گواهینامه: 25369
نشانی: تهران - ميدان ونك- خيابان ملا صدرا- گرمسار شرقي- پلاك 26 طبقه اول
شماره‌های تماس:
  • 42478000
ملاحظات:

 
طراحی سایت