28 دی 1399
En | 

موسسه مطالعاتی جامعه نگر ( JMR)

استان: آذربایجان شرقی
نام مدیر عامل: هادی داروغه
تاریخ گواهينامه: 1395.08.05 پایان اعتبار: 1399.12.28
تخصص موضوعی:
اقتصادي، اجتماعي خانوار پایه: 1
صنعت، معدن و زير بنايي پایه: 1
كشاورزي پایه: 1
خدمات پایه: 1
شماره گواهینامه: 95.18759
نشانی: تبریز -
شماره‌های تماس:
ملاحظات:

 
طراحی سایت