27 فروردین 1400
En | 

شركت آمايش گران نقش پندار

استان: تهران
نام مدیر عامل: علي قنبريان برزيان
تاریخ گواهينامه: 1397/05/16 پایان اعتبار: 1398/05/16
تخصص موضوعی:
اقتصادي، اجتماعي خانوار پایه: 3
شماره گواهینامه: 11373
نشانی: تهران - تهران- خيابان زرتشت – خيابان سوم- كوچه شهرام- پلاك 3
کد پستی: 1415775163
شماره‌های تماس:
  • 88392132
ملاحظات:

 
طراحی سایت