09 آذر 1399
En | 

داده كاوان تنگستان

استان: بوشهر
نام مدیر عامل: افشان نعمتي
تاریخ گواهينامه: 1397/05/16 پایان اعتبار: 1398/05/16
تخصص موضوعی:
اقتصادي، اجتماعي خانوار پایه: 3
شماره گواهینامه: 11370
نشانی: اهرم - استان بوشهر- شهر اهرم - خيابان امام خميني- مركز رشد علوم و فناوري شهرستان تنگستان- شركت داده كاوان تنگستان
کد پستی: 7514977931
شماره‌های تماس:
  • 07733548050
ملاحظات:

 
طراحی سایت