30 دی 1399
En | 

تقویم انتشارات الکترونیکی سال ۱۳۹۷ مرکز آمار ایران

توضیح: در ماه مورد نظر اطلاعات هر سلول بيانگر روز انتشار و دوره مرجع آمار منتشر شده می‌باشد، به عنوان مثال در رديف ۱ جدول اعلام شده است كه "نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی" مربوط به دوره مرجع آمار (نیمه دوم سال ۹۶) در سی‌ام ارديبهشت ماه منتشر خواهد شد.
دریافت نسخه اکسل
ردیف عنوان دفتر متولی فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
۱ نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
  ۳۰
(نیمه دوم ۹۶)
          ۳۰
(نيمه اول ۹۷)
       
۲ نتایج آمارگیری از کرایه ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
  ۲۹
(نیمه دوم  ۹۶)
          ۳۰
(نيمه اول ۹۷)
       
۳ نتایج طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
  ۳۱
(نیمه دوم  ۹۶)
          ۳۰
(نيمه اول ۹۷)
       
۴ نتایج طرح پروانه‌های ساختمانی
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
  ۲۰
(پاييز ۹۶)
  ۱۵
(زمستان ۹۶)
    ۱۵
(بهار ۹۷)
    ۱۵
(تابستان ۹۷)
   
۵ نتایج طرح قیمت و اجاره مسكن در سایر شهرهای كشور
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
      ۲۰
(زمستان ۹۶)
  ۳۱
(بهار ۹۷)
    ۳۰
(تابستان ۹۷)
      ۲۰
(پاييز ۹۷)
۶ نتایج طرح قیمت و اجاره مسكن در شهر تهران
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
  ۲۵
(زمستان ۹۶)
    ۲۵
(بهار ۹۷)
    ۲۵
(تابستان ۹۷)
    ۲۵
(پاييز ۹۷)
 
۷ نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
            ۱۰
(چكيده سال ۹۵)
         
۸ نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور  دفتر صنعت، معدن و زیربنایی                       ۲۰
(چكيده سال ۹۶)
۹ نتایج مقدار مصرف انرژی کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴  دفتر صنعت، معدن و زیربنایی                       ۲۰
(سال ۹۵)
۱۰ نتایج ویژگی‌های محیط زیستی معادن در حال بهره‌برداری کشور  دفتر صنعت، معدن و زیربنایی           ۴
(سال
۹۵)
           
۱۱ نتايج طرح تحقیق و توسعه دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات     ۳۱
(سال ۹۴)
                   
۱۲ نتايج طرح جامع بازرگانی و خدمات دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات     ۱۵
(سال ۹۴)
                 
۱۳ نتایج طرح آمارگیری از گردشگران ملی دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات     ۱۵
(بهار ۹۶)
                ۲۰
(بهار ۹۷)
۱۴ نتایج طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات               ۲۰
(سال ۹۶)
       
۱۵ نتایج سالانه طرح آمارگیری نیروی کار دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری     ۱۵
(چكيده سال ۹۶)
      ۱۵
(سال ۹۶)
         
۱۶ نتایج فصلی طرح آمارگیری نیروی کار دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری   ۱۵
(چكيده زمستان ۹۶)
۳۱
(زمستان ۹۶)
  ۱۵
(چكيده بهار ۹۷)
۱۵
(بهار ۹۷)
۳۰
(چكيده تابستان ۹۷)
  ۱۵
(تابستان ۹۷)
۳۰
(چكيده پاييز ۹۷)
  ۱۵
(پاييز ۹۷)
۱۷ نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای روستایی دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری                     ۱
(سال ۹۶)
 
۱۸ نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری                     ۱
(سال ۹۶)
 
۱۹ شاخص‌های جمعيت و سلامت ايران در سال ۱۳۹۵ دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری                       ۲۰
۲۰ گزیده‌ای از شاخص‌های سرشماری سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری                       ۱۵
۲۱ نتایج آمارگیری باغداری دفتر كشاورزی     ۳۱                  
۲۲ نتایج طرح آمار کشتار دام ۹۶ دفتر كشاورزی         ۲۴
(چكیده)
    ۱۵        
۲۳ نتایج فصلی طرح آمار کشتار دام ۹۷ دفتر كشاورزی         ۳۰
(بهار)
      ۱۰
(تابستان)
    ۱۱
(پاییز)
۲۴ طرح بهنگام‌سازی چارچوب مرغداری‌های پرورش مرغ گوشتی دفتر كشاورزی                     ۳۰  
۲۵ طرح بهنگام‌سازی چارچوب مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار دفتر كشاورزی                     ۳۰  
۲۶ گزارش عملكرد مركز آمار ایران دفتر برنامه‌ریزی، پایش عملكرد و دبیرخانه شورایعالی آمار       ۱۵
(سال ۹۶)
               
۲۷ برنامه ملی آمار كشور دفتر برنامه‌ریزی، پایش عملكرد و دبیرخانه شورایعالی آمار           ۱۵            
۲۸ نتایج ماهانه طرح شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای روستایی کشور دفتر شاخص قیمت‌ها ۱
(اسفند ۹۶)
۱
(فروردین ۹۷)
۱
(اردیبهشت ۹۷)
۱
(خرداد ۹۷)
۱
(تیر ۹۷)
۱
(مرداد ۹۷)
۱
(شهریور ۹۷)
۱
(مهر ۹۷)
۱
(آبان ۹۷)
۱
(آذر ۹۷)
۱
(دی ۹۷)
۱
(بهمن ۹۷)
۲۹ نتایج سالانه طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی کشور دفتر شاخص قیمت‌ها ۲۳
(سال ۹۶)
                     
۳۰ نتایج ماهانه طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور دفتر شاخص قیمت‌ها ۱
(اسفند ۹۶)
۱
(فروردین ۹۷)
۱
(اردیبهشت ۹۷)
۱
(خرداد ۹۷)
۱
(تیر ۹۷)
۱
(مرداد ۹۷)
۱
(شهریور ۹۷)
۱
(مهر ۹۷)
۱
(آبان ۹۷)
۱
(آذر ۹۷)
۱
(دی ۹۷)
۱
(بهمن ۹۷)
۳۱ نتایج سالانه طرح شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای شهری کشور دفتر شاخص قیمت‌ها ۲۳
(سال ۹۶)
                     
۳۲ شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (شاخص ملی-ماهانه) دفتر شاخص قیمت‌ها  ۱
(اسفند ۹۶)
۱
(فروردین ۹۷)
۱
(اردیبهشت ۹۷)
۱
(خرداد ۹۷)
۱
(تیر ۹۷)
۱
(مرداد ۹۷)
۱
(شهریور ۹۷)
۱
(مهر ۹۷)
۱
(آبان ۹۷)
۱
(آذر ۹۷)
۱
(دی ۹۷)
۱
(بهمن ۹۷)
۳۳ شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (شاخص ملی-سالانه) دفتر شاخص قیمت‌ها ۲۳
(سال ۹۶)
                     
۳۴ شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای (ماهانه) دفتر شاخص قیمت‌ها   ۱
(اسفند ۹۶)
۱
(فروردین ۹۷)
۱
(اردیبهشت ۹۷)
۱
(خرداد ۹۷)
۱
(تیر ۹۷)
۱
(مرداد ۹۷)
۱
(شهریور ۹۷)
۱
(مهر ۹۷)
۱
(آبان ۹۷)
۱
(آذر ۹۷)
۱
(دی ۹۷)
۱
(بهمن ۹۷)
۳۵ شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای (سالانه) دفتر شاخص قیمت‌ها   ۲۳
(سال ۹۶)
                     
۳۶ گزارش متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور برای اقلام خوراکی منتخب (ماهانه) دفتر شاخص قیمت‌ها ۸
(اسفند ۹۶)
۸
(فروردین ۹۷)
۸
(اردیبهشت ۹۷)
۸
(خرداد ۹۷)
۸
(تیر ۹۷)
۸
(مرداد ۹۷)
۸
(شهریور ۹۷)
۸
(مهر ۹۷)
۸
(آبان ۹۷)
۸
(آذر ۹۷)
۸
(دی ۹۷)
۸
(بهمن ۹۷)
۳۷ نتایج فصلی شاخص قیمت تولید کننده (PPI) دفتر شاخص قیمت‌ها     ۱۲
(زمستان ۹۶)
    ۱۱
(بهار ۹۷)
    ۱۱
(تابستان ۹۷)
    ۱۱
(پاییز ۹۷)
۳۸ نتایج سالانه شاخص قیمت تولید کننده (PPI) دفتر شاخص قیمت‌ها     ۲۰
(سال ۹۶)
                 
۳۹ نتایج سالانه طرح آمارگیری از قیمت بخش‌های خدمات دفتر شاخص قیمت‌ها     ۸
(سال ۹۶)
                 
۴۰ نتایج فصلی طرح شاخص قیمت خدمات دفتر شاخص قیمت‌ها     ۵
(زمستان ۹۶)
  ۲۰
(بهار ۹۷)
    ۲۰
(تابستان ۹۷)
    ۲۳
(پاییز ۹۷)
 
۴۱ گزارش سالانه شاخص قیمت کالاهای صادراتی دفتر شاخص قیمت‌ها     ۱۵
(مقدماتی سال ۱۳۹۶)
                 
۴۲ گزارش فصلی شاخص قیمت کالاهای صادراتی دفتر شاخص قیمت‌ها           ۲۰
(بهار ۹۷)
    ۲۰

(تابستان ۹۷)

    ۲۰
(پاییز ۹۷)
۴۳ گزارش سالانه شاخص قیمت کالاهای وارداتی دفتر شاخص قیمت‌ها     ۱۵
(مقدماتی سال ۱۳۹۶)
                 
۴۴ گزارش فصلی شاخص قیمت کالاهای وارداتی دفتر شاخص قیمت‌ها           ۲۰
(بهار ۹۷)
    ۲۰
(تابستان ۹۷)
    ۲۰
(پاییز ۹۷)
۴۵ نتایج فصلی طرح شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی دفتر شاخص قیمت‌ها   ۲۵
(زمستان ۹۶)
    ۱۵
(بهار ۹۷)
    ۱۵
(تابستان ۹۷)
    ۱۵
(پاییز ۹۷)
 
۴۶ نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی دفتر شاخص قیمت‌ها     ۱
(سال ۹۶)
                 
۴۷  نتایج فصلی طرح شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی دفتر شاخص قیمت‌ها   ۲۵
(زمستان ۹۶)
    ۱۵
(بهار ۹۷)
    ۱۵
(تابستان ۹۷)
    ۱۵
(پاییز ۹۷)
 
۴۸  نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی دفتر شاخص قیمت‌ها     ۱
(سال ۹۶)
                 
۴۹ نتایج فصلی طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق دفتر شاخص قیمت‌ها     ۶
(زمستان ۹۶)
  ۱۰
(بهار ۹۷)
    ۱۲
(تابستان ۹۷)
    ۱۰
(پاییز ۹۷)
 
۵۰ نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق دفتر شاخص قیمت‌ها     ۱۶
(سال ۹۶)
                 
۵۱ نتایج فصلی طرح شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت دفتر شاخص قیمت‌ها   ۱۴
(زمستان ۹۶)
    ۱۵
(بهار ۹۷)
    ۱۵
(تابستان ۹۷)
    ۱۵
(پاییز ۹۷)
 
۵۲ نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت دفتر شاخص قیمت‌ها   ۱۶
(سال ۹۶)
                   
۵۳ نتایج فصلی طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن دفتر شاخص قیمت‌ها   ۱۴
(زمستان ۹۶)
    ۱۵
(بهار ۹۷)
    ۱۵
(تابستان ۹۷)
    ۱۵
(پاییز ۹۷)
 
۵۴ نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن دفتر شاخص قیمت‌ها   ۱۶
(سال ۹۶)
                   
۵۵ نتایج فصلی طرح شاخص قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی دفتر شاخص قیمت‌ها     ۷
(زمستان ۹۶)
  ۲۷
(بهار ۹۷)
    ۲۷
(تابستان ۹۷)
    ۲۷
(پاییز ۹۷)
 
۵۶ نتایج سالانه طرح شاخص قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی دفتر شاخص قیمت‌ها     ۱۹
(سال ۹۶)
                 
۵۷ نتایج فصلی طرح شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران دفتر شاخص قیمت‌ها   ۱۰
(زمستان ۹۶)
    ۷
(بهار ۹۷)
    ۷
(تابستان ۹۷)
    ۷
(پاییز ۹۷)
 
۵۸ نتایج سالانه طرح شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران دفتر شاخص قیمت‌ها   ۱۳
(سال ۹۶)
                   
۵۹ نتایج فصلی طرح متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی دفتر شاخص قیمت‌ها   ۱۵
(زمستان ۹۶)
    ۲۰
(بهار ۹۷)
    ۲۰
(تابستان ۹۷)
    ۲۳
(پاییز ۹۷)
 
۶۰ نتایج سالانه طرح متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی دفتر شاخص قیمت‌ها   ۲۰
(سال ۹۶)
                   
۶۱ سالنامه آماری كشور (فارسی) دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های كلان                     ۳۰
(سال ۹۶)
 
۶۲ سالنامه آماری كشور (انگلیسی) دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های كلان             ۳۰
(سال ۹۵)
         
۶۳ ایران در آیینه آمار (فارسی) دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های كلان                       ۱۵
(سال ۹۶)
۶۴ ایران در آیینه آمار (انگلیسی) دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های كلان               ۳۰
(سال ۹۵)
       
۶۵ گزارش فصلی اقتصاد ایران دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های كلان     ۳۰
(زمستان ۹۶)
    ۲۸
(بهار ۹۷)
    ۲۸
(تابستان ۹۷)
    ۲۵
(پاییز ۹۷)
۶۶ فهرست و شناسنامه شاخص‌های دستگاه‌های اجرایی دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های كلان               ۲۸        
۶۷ حساب‌های ملی ایران - روش تولید (تولید ملی) دفتر حساب‌های اقتصادی                 ۳۰
(سال ۹۵)
     
۶۸ حساب‌های ملی ایران - روش هزینه (هزینه ملی) دفتر حساب‌های اقتصادی                 ۳۰
(سال ۹۵)
     
۶۹ حساب‌های ملی فصلی به قیمت‌های جاری و ثابت - روش‌ تولید دفتر حساب‌های اقتصادی     ۱۲
(زمستان ۹۶)
    ۱۵
(بهار ۹۷)
    ۱۵
(تابستان ۹۷)
    ۱۵
(پاییز ۹۷)
۷۰ حساب‌های ملی فصلی به قیمت‌های جاری و ثابت - روش‌ هزینه دفتر حساب‌های اقتصادی     ۱۲
(زمستان ۹۶)
    ۱۵
(بهار ۹۷)
    ۱۵
(تابستان ۹۷)
    ۱۵
(پاییز ۹۷)
۷۱ حساب‌های منطقه‌ای دفتر حساب‌های اقتصادی                 ۳۰
(سال ۹۵)
     
۷۲ گزارش فصلی تجارت خارجی (ریالی و دلاری) دفتر حساب‌های اقتصادی     ۳۱
(زمستان ۹۶)
    ۳۱
(بهار ۹۷)
    ۳۰
(تابستان ۹۷)
    ۲۸
(پاییز ۹۷)
۷۳ شاخص‌ مقدار تولید بخش صنعت دفتر حساب‌های اقتصادی     ۲۴
(زمستان ۹۶)
    ۲۴
(بهار ۹۷)
    ۲۴
(تابستان ۹۷)
    ۲۴
(پاییز ۹۷)
۷۴ شاخص‌ مقدار تولید بخش كشاورزی دفتر حساب‌های اقتصادی     ۲۴
(زمستان ۹۶)
    ۲۴
(بهار ۹۷)
    ۲۴
(تابستان ۹۷)
    ۲۴
(پاییز ۹۷)
۷۵ شاخص‌ مقدار تولید بخش معدن دفتر حساب‌های اقتصادی     ۲۴
(زمستان ۹۶)
    ۲۴
(بهار ۹۷)
    ۲۴
(تابستان ۹۷)
    ۲۴
(پاییز ۹۷)
                             
 
طراحی سایت