06 اسفند 1402
En | 

اطلاعات کسب و کارها

عناوین کسب و کارها عنوان خدمت  زیر خدمت  دسترسی از طریق
  داده ها و اطلاعات آماری خدمت ارائه آمارهای تولیدی و ثبتی                                            اطلاع رسانی آماری     درگاه ملی آمار         
نرم افزار آمار همراه
       

تعرفه های فروش خدمات اطلاع رسانی، نقشه ها و نشریات آماری (مصوبه هیات دولت)

خدمت ارائه آمارهای تولیدی و ثبتی تأمین سفارش‌های اطلاعاتی خاص مشتریان واحد اطلاع رسانی 
سامانه خدمات اطلاع رسانی آماری 
       
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران (مصوبه هیات دولت) ارائه‌ خدمات‌ به‌ مشاوران‌ و‌ پيمانکاران‌ آماری صدور و تمديد گواهينامه مشاوران آماری سامانه تشخیص صلاحیت مشاوران آماری
رتبه‌بندی مشاوران آماری
       

 

تاریخ بروزرسانی: 06 آذر 1401