10 آذر 1402
En | 

معرفی خدمات الکترونیکی مرکز آمار ایران

 عنوان خدمت

ابزار

 ارائه زیرخدمت

نحوه ارائه زیرخدمت

 راهنمای استفاده

اطلاعات تکمیلی زیرخدمت (شناسنامه
زیرخدمت)

سوالات پرتکرار

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس و

نام واحد پاسخگوی زیرخدمت

عنوان خدمت کلان عنوان زیرخدمت
1- خدمت ارائه آمارهای تولیدی و ثبتی
(10031102000)
اطلاع رسانی آماری (10031102100) درگاه ملی 

غیر حضوری

(الکترونیکی)

کلیک کنید 

  سامانه ملی خدمات دولت-مردم

 کلیک کنید کلیک کنید 021-85106625
معاونت پایگاه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی 

نرم افزارآمار همراه

کلیک کنید 021-85102263
معاونت پایگاه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی 
تأمین سفارش‌های اطلاعاتی خاص مشتریان
(10031102101)
واحد اطلاع رسانی 

غیر حضوری

(الکترونیکی/ پست)

کلیک کنید سامانه ملی خدمات دولت-مردم   کلیک کنید کلیک کنید 021-85104404
واحداطلاع رسانی آماری
سامانه خدمات اطلاع رسانی آماری کلیک کنید 021-85106617
معاونت پایگاه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی 
                 
2- ارائه‌ خدمات‌ به‌ مشاوران‌ و‌ پيمانکاران‌ آماری
(10031105000)
صدور و تمديد گواهينامه مشاوران آماری
(10031105100)
سامانه تشخیص صلاحیت مشاوران آماری 

غیر حضوری

(الکترونیکی)

کلیک کنید سامانه ملی خدمات دولت- مردم کلیک کنید کلیک کنید

٨٥١٠٥٥٣٥

دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری

رتبه‌بندی مشاوران آماری
(10031105101)
سامانه تشخیص صلاحیت مشاوران آماری  سامانه خدمات دولت- مردم کلیک کنید کلیک کنید

٨٥١٠٥٥٣٥

دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری