03 مهر 1402
En | 

کلیات

کاربران آماری می‌توانند جهت تامین نیازهای اطلاعاتی که در درگاه ملی آمارایران و یا نرم‌افزار آمار همراه موجود نیست از طریق مکاتبه با معاونت پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی و یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی نسبت به تهيه و سفارش جداول انتشاراتي طرح‌های آماری، تهيه اطلاعات خام و نقشه‌های آماري مبادرت نمایند. طرح هاي آماري و سرشماري‌هاي اجرا شده در مركز براساس الگوي جداول انتشاراتي بر حسب مجوزهاي ارائه شده و حفظ محرميت به كاربران ارائه و بر اساس تعرفه‌های مصوب هیئت دولت محاسبه و اعلام هزینه می‌شود . فرمت فايل براي اطلاعات آماری Access، Excel و فرمت فايل براي نقشه‌هاي آماري بصورت Shapefile و Autocad می باشد.

واحد اطلاع‌رسانی آماری

* نکته مهم:
هزینه‌ی آماده‌سازی اطلاعات سفارشی، براساس تعرفه‌های مصوب هیئت دولت محاسبه و از متقاضیان اخذ می‌شود.

فهرست اطلاعات حاصل از سرشماري‌ها با فرمت Excel
1- سرشماری عمومی نفوس و مسکن:
جداول انتشاراتی در سطح شهر، بخش و دهستان 1390 1385
اقلام اطلاعاتي در سطح حوزه و بلوك
1390 1385 1375 1365
2- سرشماری کشاورزی:
 جداول انتشاراتی در سطح آبادی 1382 1393

فهرست اطلاعات حاصل از طرح‌هاي آماري با فرمت Excel
1- نتایج آمارگیری از کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور بر حسب كد ISIC به تفكيك استان(١٣٧٤- ١٣٩٣)
2- نتایج آمارگیری از هزينه و درآمد خانوار به تفكيك :
    - گروه‌هاي هزينه - دهك‌هاي هزينه - خلاصه فايل در سطح كل كشور و استان(1376-1395) - داده‌های خام‌ طرح 
3 - تهیه‌ی جداول سفارشي برحسب تقاضای كاربر از نتايج سرشماري ها و طرح هاي آماري طبق استانداردهای مركز آمار ایران و حفظ محرمیت اطلاعات ارائه می‌شود.
مشاوره، سفارش و تهیه نقشه‌های آماري با فرمت Shapefile و Autocad برای سرشماری‌های 1385 و  1390 و با فرمت jpg برای سرشماری 1375
1.مراجعه حضوري:
تكميل فرم درخواست اطلاعات
مشاوره با كارشناسان
برآورد و اعلام هزينه
استخراج اطلاعات


2. مراجعه غيرحضوري:
سامانه‌ی درخواست سفارش اطلاعات از واحد اطلاع رسانی‌ آماری

 مدارک مورد نیاز جهت دریافت اطلاعات :

كد ملي
كارت دانشجويي معتبر
عابر بانك (عضو شتاب) جهت پرداخت از طريق POS موجود در واحداطلاع رسانی آماری
فلش يا حافظه جانبي جهت دريافت اطلاعات‌ تهیه شده

 آدرس آماری چیست؟
 
آدرس آماری از یک کد9 رقمی تشکیل شده است که شامل 2 رقم کد استان، 2 رقم کد شهرستان، 2 رقم کد بخش، 4 رقم کد شهر، یا دهستان، 3 رقم کدحوزه آماری و 6 رقم کد بلوک یا آبادی می باشد. استفاده از اطلاعات آماری‌ در سطح حوزه و بلوک، مستلزم به کارگیری‌ نقشه‌های آماری جهت تطبیق موقعیت مکانی آن می‌باشد.

 کاربردهای آدرس آماری چیست؟

برای لینک اطلاعات آماری سطح حوزه و بلوک با نقشه فرمتGIS (shape)استفاده می‌شود .
برای بدست آوردن اطلاعات آماری‌ در سطح محله یا محدوده معینی از شهر، می‌توان به آدرس آماری بلوک‌های آن محدوده مراجعه کرد.