11 فروردین 1402
En | 

معرفی شورای سیاستگذاری کیفیت آمارهای رسمی

طبق ماده 6 برنامه ملی توسعه آمار کشور(1396-1400) ، «مرکز آمار ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی مکلف شد «فهرست آمارهای رسمی ایران» و «آیین‌نامه کیفیت آمارهای رسمی ایران» را تهیه و پس از تصویب شورای‌عالی آمار ابلاغ کند و بر اساس آن فرآیند تولید همه آمارهای رسمی کشور را مورد بررسی و ارزیابی کیفی قرار دهد و در صورت تأیید، به هر یک از آن‌ها «نشان کیفیت آمارهای رسمی ایران» را اعطا کند. ممیزی دوره‌ای کیفیت آمارهای رسمی ایران بر اساس «آیین‌نامه کیفیت آمارهای رسمی ایران» صورت خواهد گرفت». در راستای اجرای این ماده، آیین‌نامه مذکور تدوین و در شصتمین جلسه شورای‌عالی آمار در تاریخ 06/02/1400 به تصویب رسید. بر اساس ساختار اجرایی مصوب در آیین‌نامه مذکور، «شورای سیاست‎گذاری کیفیت آمارهای رسمی» شکل گرفت.


شرح وظایف شورای سیاستگذاری کیفیت آمارهای رسمی

•    سیاست‌گذاری در زمینه شیوه ارزیابی و بهبود کیفیت آمارهای نظام آماری
•    ابلاغ رهنمودهای کلی و سیاست‌های کلان و مصوبه‌های شورای کیفیت به دستگاه‌های اجرایی مرتبط با ارکان نظام آماری کشور
•    بررسی و تصویب اصلاحات آیین‌نامه و فرآیند اعطای نشان کیفیت ارجاع شده از کمیته فنی
•    تصویب شرایط و ضوابط صدور و تمدید هر یک از نشان‌های ارجاع شده از سوی کمیته فنی
•    بررسی و تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پیشنهادهای ارائه شده از سوی کمیته فنی جهت رفع مشكلات اجرای پیاده‌سازی چارچوب کیفیت در نظام آماری
•    بررسی گزارش‌های ارزیابی کمیته فنی در زمینه نشان‌های کیفیت و تصویب نوع نشان‌ها
•    استماع گزارش عملكرد سالانه دبیرخانه کیفیت از گواهینامه‌های اعطا شده، بررسی اثربخشی فرآیند کار و اتخاذ سیاست‌های لازم
•    بررسی و تأیید گزارش سالانه دبیرخانه کیفیت از وضعیت دریافت و نوع نشان کیفیت برای فهرست آمارهای رسمی و ارائه به شورای‌عالی آمار 

شرح وظایف کمیته فنی کیفیت آمارهای رسمی

1.    تعیین شرایط و ضوابط صدور و تمدید هر یک از نشان‌ها
2.    ارزیابی و بررسی مستندات دستگاه های متقاضی نشان کیفیت و تهیه گزارش ارزیابی
3.    ایجاد تعامل و ارتباط با کارشناسان یا نمایندگان دستگاههای اجرایی متقاضی نشان کیفیت
4.    ارائه گزارش نشان های کیفیت مورد تأیید به شورای کیفیت
5.    تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز برای استقرار و پیاده سازی چارچوب کیفیت در نظام آماری
6.    ارائه برنامه ها، طرح ها و پیشنهادها به شورای کیفیت برای رفع مشكلات اجرایی در زمینه ارتقاء کیفیت آمارها
7.    بازنگری آیین نامه نشان کیفیت و دستورالعمل اجرای آن و ارائه پیشنهاد بهبود در فرآیند اعطای نشان کیفیت
8.    بازنگری چارچوب کیفیت بر اساس بازخورد حاصل از ارزیابی های صورت گرفته طی فرآیند اعطای نشان کیفیت و نظرات دستگاههای اجرایی

اعضاء کمیته فنی

صورت جلسات کمیته فنی

مستندات کمیته فنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف دبیرخانه شورای سیاست گذاری کیفیت

1-    هماهنگی‌ فعاليت‌هاي دستگاه‌های تولید کننده آمار رسمی در زمینه کیفیت آمارها
2-    بررسی اولیه مدارک دریافتی از دبیرخانه کمیته‌های آمار بخشی در ارتباط با درخواست نشان‌های کیفیت و ارائه به کمیته فنی
3-    تنظيم و بررسي آيين‌نامه‌ها به‌منظور هماهنگي فعاليت‌هاي مرتبط با كيفيت آمارها و ارائه آن‌ها به شورای کیفیت
4-    انجام هماهنگی‌های لازم برای برگزاری جلسه‌های شورای کیفیت
5-    مستندسازی و بايگاني مصوبه‌ها، صورت‌جلسات، گزارش‌ها و ساير اسناد مرتبط با شورای کیفیت
6-    نگهداری و به‌روز رسانی مستندات آیین‌نامه کیفیت، دستورالعمل اجرایی و سوابق فرآیند اعطای نشان کیفیت
7-    تهیه متن گواهی‌نامه‌های تأیید شده توسط شورای کیفیت و ارسال برای امضا
8-    طراحی تندیس تضمین کیفیت
9-    تهیه گزارش سالانه از وضعیت دریافت و نوع نشان کیفیت برای فهرست آمارهای رسمی و ارائه به شورای کیفیت
10-    برگزاری همایش سالانه برای اعطای گواهی‌نامه تعهد به کیفیت و گواهی‌نامه تضمین کیفیت
11-    نظارت بر اجراي مصوبه‌های شوراي کیفیت در دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با نظام آماري كشور
12-    انجام ساير امور محوله از سوي دبير شوراي کیفیت

اعضاء دبیرخانه شورای سیاست گذاری کیفیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس پستی:

 تهران - خیابان دکتر فاطمی، نبش رهی معیری، ساختمان شماره 2 مرکز آمار ایران، طبقه پنجم،

 دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری،دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری کیفیت آمارهای رسمی

 

 

راه های ارتباطی:

  •     تلفن مستقیم:   88965460-021
        تلفکس:           88969891-021
        کدپستی:           1414663111
        صندوق پستی:    14155-613 
        رایانامه دبیرخانه:  QualityCouncil@sci.org.ir

 

 


 

طراحی سایت