31 شهریور 1400
En | 

اعضای شورای سیاستگذاری کیفیت آمارهای رسمی

دکتر جواد حسین‌زاده

رئیس مرکز آمار ایران و رئیس شورای سیاست‌گذاری کیفیت آمارهای رسمی

دستگاه اجرایی: مرکز امار ایران

 

آرش فاضلی

سرپرست دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری و دبیر شورای سیاست‌گذاری کیفیت آمارهای رسمی

دستگاه اجرایی: مرکز امار ایران

رایانامه: A_Fazeli@sci.org.ir

 

سید نعمت اله میرفلاح نصیری

معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی و رئیس کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار

دستگاه اجرایی: مرکز آمار ایران

رایانامه: N_Mirfalahnasiri@sci.org.ir

 

سعید عباسی

مدیر دفتر برنامه‌ریزی، پایش عملکرد و دبیرخانه شورای‌عالی آمار

دستگاه اجرایی: مرکز امار ایران

رایانامه: S_Abbasi@sci.org.ir

 

دکتر نیلوفر مراد حاصل

مدير کل دفتر بررسی‌های اقتصادی و دبير كميته آمار بخشي

دستگاه اجرایی: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

رایانامه:

 

رسول رضايي

مشاور معاونت معاونت حقوقی، مجلس و نظارت و دبير كميته آمار بخشي

دستگاه اجرایی: سازمان امور اداري و استخدامي كشور

رایانامه:

 

دكتر رضا منيعی

معاون پژوهشي موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي و دبير كميته آمار بخشي

دستگاه اجرایی: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

رایانامه: r_maniee@irphe.ir

 

دكتر ابراهیم صیامی

مدیر کل دفتر مطالعات آيند‌ه‌پژوهي، مدلسازي و مديريت اطلاعات اقتصادي و دبير كميته آمار بخشي

دستگاه اجرایی: وزارت امور اقتصادي و دارايي

رایانامه: siami.e@mefa.gov.ir

دكتر حسن کاوه فیروز

معاون مركز برنامه، بودجه، ‌فناوري اطلاعات، بازرسي و مديريت عملكرد

دستگاه اجرایی: سازمان حفاظت از محيط زيست كشور

رایانامه:

 

محمد رضا دوست محمدی

مدير مركز آمار و اطلاعات اقتصادی و دبير كميته آمار بخشی

دستگاه اجرایی: اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی ايران

رایانامه:

 

دکتر علی سعادتی

مدیر کل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات، سازمان ملی استاندارد ایران

دستگاه اجرایی: سازمان ملی استاندارد ایران

رایانامه:  a.saadati@isiri.gov.ir

 

دکتر زهرا رضایی قهرودی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و نماینده انجمن آمار ایران

دستگاه اجرایی: دانشگاه تهران

رایانامه: z.rezaeigh@ut.ac.ir

 

طراحی سایت