06 فروردین 1402
En | 

اعضای شورای سیاستگذاری کیفیت آمارهای رسمی

 

   

 

 

دکتر جواد حسین‌زاده

رئیس مرکز آمار ایران و رئیس شورای سیاست‌گذاری کیفیت آمارهای رسمی

دستگاه اجرایی: مرکز آمار ایران

 

       
   

آرش فاضلی

مدیر کل دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری و دبیر شورای سیاست‌گذاری کیفیت آمارهای رسمی

دستگاه اجرایی: مرکز امار ایران

رایانامه: A_Fazeli@sci.org.ir

 

       
   

سید نعمت اله میرفلاح نصیری

معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی و رئیس کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار

دستگاه اجرایی: مرکز آمار ایران

رایانامه: N_Mirfalahnasiri@sci.org.ir

 

       
   

سعید عباسی

مدیر دفتر برنامه‌ریزی، پایش عملکرد و دبیرخانه شورای‌عالی آمار

دستگاه اجرایی: مرکز امار ایران

رایانامه: S_Abbasi@sci.org.ir

 

       
   

دکتر مهدی حاتمیان

مدير کل دفتر بررسی‌های اقتصادی و دبير كميته آمار بخشي

دستگاه اجرایی: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

رایانامه:  m.hatamian@ict.gov.ir

 

 

       
   

 

محمد باقر سلیمانی زاده 

معاون آمار و اطلاعات نظام اداري  و دبير كميته آمار بخشی

 دستگاه اجرایی: سازمان اداري و استخدامي كشور 

رایانامه: 

 

 

 

 

 

 

       
     

دكتر اصغر زمانی

معاون پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه‌ريزی آموزش عالی و دبير كميته آمار بخشی

دستگاه اجرایی: وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

رایانامه:   a.zamani@irphe.ir

 

       
   

دكتر ابراهیم صیامی

مدیر کل دفتر مطالعات آيند‌ه‌پژوهی، مدلسازي و مديريت اطلاعات اقتصادي و دبير كميته آمار بخشی

دستگاه اجرایی: وزارت امور اقتصادي و دارايی

رایانامه:  siami.e@mefa.gov.ir

       
   

دكتر حسن کاوه فیروز

معاون مركز برنامه، بودجه، ‌فناوری اطلاعات، بازرسی و مديريت عملكرد

دستگاه اجرایی: سازمان حفاظت از محيط زيست كشور

رایانامه: h.kaveh@doe.ir

 

       
     

 

 

دستگاه اجرایی: نماینده اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی ايران

رایانامه:

       
     

 دکتر میرزایی

مدیر کل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات، سازمان ملی استاندارد ایران

دستگاه اجرایی: سازمان ملی استاندارد ایران

رایانامه:  

 

       
   

دکتر زهرا رضایی قهرودی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و نماینده انجمن آمار ایران

دستگاه اجرایی: دانشگاه تهران

رایانامه: z.rezaeigh@ut.ac.ir

 

طراحی سایت