16 تیر 1401
En | 
04

صورتجلسات تكاليف برنامه توسعه ملي آمار كشور

قابل توجه كليه دبيران كميته آماربخشي دستگاه هاي اجرايي كشور

پيرو جلسات هماهنگي تكاليف برنامه توسعه ملي آمار كشور، صورتجلسات مزبور در مسير(كميته آماربخشي،صورتجلسات كميته آماربخشي) قابل دسترسي مي باشد.

مراتب جهت استحضار و هرگونه بهره لازم

 

بااحترام-دبيرخانه شوراي عالي آمار

 

تعداد مشاهده خبر: (1146)
کد خبر: 10177
طراحی سایت