07 بهمن 1398
En | 
24

دستيار ويژه رييس جمهور در امور حقوق شهروندی در ديدار با رئيس مركز آمار ايران

دستيار ويژه رييس جمهور در امور حقوق شهروندی در ديدار  با رئيس مركز آمار ايران
دستيار ويژه رييس جمهور در امور حقوق شهروندی در دیدار  با رئیس مركز آمار ایران: 

‌محرمانگی اطلاعات در حقوق شهروندی و ارائه اطلاعات صحیح در حقوق شهروندی جمعی بسیار با اهمیت است.

دكتر الهام امین زاده دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی امروز 19 مهر ماه در راستای اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسكن 1395 با دكتر پارسا رئیس مركز آمار ایران دیدار كرد. پارسا در این دیدار با تاكید بر ضرورت گذار از وضعیت موجود در نظام آماری به سمت نظام آماری ثبتی مبنا،‌ گفت:‌ زمانی در اكثر كشورهای دنیا، بانك‌های مركزی، متولی سیاست‌های پولی و مالی و همچنین محاسبات اقتصادی بودند كه وظیفه اخیر در اكثر كشورها در حال حاضر به مراكز آماری محول شده است. پارسا در ادامه تصریح كرد: در اصول بنیادین آمار های رسمی بر محرمانگی اطلاعات اشاره شده است. در ادامه این دیدار  خانم امین زاده از دبیرخانه ستاد و مركز داده سرشماری 1395 بازدید كرد. وی با اشاره به این كه شهروندان ایرانی به 3 گروه ایرانیان مقیم داخل كشور، ایرانیان مقیم خارج از كشور و اتباع غیر ایرانی مقیم كشور تقسیم می شوند، خاطر‌نشان كرد:‌ در بحث حقوق شهروندی فردی، محرمانگی اطلاعات بسیار با اهمیت است و از سوی دیگر حقوق جمعی  80 میلیون نفر جمعیت كشور وابسته به ارائه اطلاعات صحیح از سوی آحاد مردم است.


تعداد مشاهده خبر: (2087)
گروه خبر: سرشماری 1395
کد خبر: 2285
  • دستيار ويژه رييس جمهور در امور حقوق شهروندی در ديدار  با رئيس مركز آمار ايران
طراحی سایت