29 شهریور 1399
En | 
22

بازديد رئيس مركز آمار ايران از ستاد سرشماري استان كرمانشاه

به گزارش روابط عمومی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن 95استان کرمانشاه همزمان با اجرای مرحله حضوری سرشماری عمومی نفوس ومسکن 1395 جناب آقای دکتر پارسارئیس مرکز آمارایران و رئیس ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵کشور امروز صبح شنبه 22/8/95 وارد استان کرمانشاه شد وتوسط مسئولین ستاد سرشماری استان در فرودگاه کرمانشاه مورد استقبال قرار گرفت .سپس در جلسه شورای معاونین سازمان برنامه وبودجه حضور یافت وپس از آن بلافاصله با حضور در جلسه معاونین فنی ستادسرشماری شهرستانهای تابعه استان هدف از این بازدید را عرض خدا قوت وخسته نباشید وبررسی مشکلات احتمالی ، وآشنایی با روند فعالیت های مرتبط با سرشماری عمومی نفوس ومسکن 1395 استان کرمانشاه عنوان کرد وبه دنبال سفر خود به استان به اتفاق رئیس سازمان یرنامه وبودجه استان ومدیر اجرایی سرشماری وفرماندار کرمانشاه ودیگر اعضای ستادسر شماری استان ازستاد سرشماری شهرستان کرمانشاه بازدید نمودند.وبعداز بازدیدایشان ازنزدیک وبه صورت ویژه با استاندار استان کرمانشاه دیدار و گفتگو داشتند وپس ازاین دیدار درجلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان که به ریاست استاندار استان برگزار گردید شرکت نمود وبه ایراد سخنرانی پرداخت. ودر پایان سفر چند ساعته خود به استان جهت ادامه ماموریت خودبه استان کردستان عزیمت نمودند.
لازم به ذکر است در جریان ا ین بازدیدها وجلسات ،ستاد سرشماری استان کرمانشاه را از بهترین ها دانسته ، وضمن تقدیر و تشکر از مجموعه فعالیت های انجام گرفته توسط کلیه رده های اجرائی ستاد سرشماری عمومی نفوس ومسکن 1395 کرمانشاه، در جهت پیگیری وانعکاس مسائل وموارد مطرح شده در جریان این بازدیدها قول مساعد دادند.
تعداد مشاهده خبر: (2256)
گروه خبر: سرشماری 1395
کد خبر: 2365
طراحی سایت