08 آذر 1402
En | 

در سرشماري عمومي نفوس و مسكن ۱۳۸۵ علاوه بر اطلاعات جمعيتي كه از تكميل پرسشنامه خانوار (فرم ۲) به دست آمد، مشخصات عمومي، اجتماعي و اقتصادي آبادي هاي هر استان نيز بر اساس پرسشنامه اي با عنوان شناسنامه آبادي (فرم ۵) تعيين گرديد. اين پرسشنامه شامل اقلام اطلاعاتي از قبيل وضعيت طبيعي و نوع راه آبادي و نيز وجود يا عدم وجود امكانات و تسهيلات فرهنگي، مذهبي، بازرگاني، آموزشي، ورزشي، آب، برق، گاز و ... مي باشد كه مطابق راهنماي مأمور سرشماري (فصل هشتم) تكميل شده است. در زير شناسنامه آبادي هاي هر استان در قالب فايل اكسل آورده مي شود كه هر فايل شامل ۱۰۷ قلم اطلاعاتي (۵۸ قلم بر اساس فرم ۵ سرشماري و ۴۹ قلم بر اساس فرم ۲ سرشماري) به علاوه ۶ ستون مربوط به آدرس اماري هر آبادي مطابق جدول تقسيمات كشوري سال ۱۳۸۵ (جمعاً شامل ۱۱۳ ستون) مي باشد.

دريافت راهنماي فيلدهاي شناسنامه آبادي هاي كشور

 

 آذربایجان شرقی  آذربایجان غربی  اردبیل  اصفهان  ایلام
 بوشهر  تهران  چهارمحال و بختیاری  خراسان جنوبی  خراسان رضوی
 خراسان شمالی  خوزستان  زنجان  سمنان  سیستان و بلوچستان
 فارس  قزوین  قم  کردستان  کرمان
 کرمانشاه  کهگیلویه و بویراحمد  گلستان  گیلان  لرستان
 مازندران  مرکزی  هرمزگان  همدان  یزد

 

توجه: اطلاعات آبادي هاي ۳ خانوار و كمتر به منظور حفظ محرمانگي با علامت * مشخص شده است.