07 اسفند 1398
En | 
Statistical Center of Iran
شاخص‌های كنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه        شاخص‌های اهداف توسعه هزاره جمهوری اسلامی ایران        شاخص های ماده ۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه
                 

شاخص‌های

كنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه

(۹۳ - ۱۳۸۰)

     

شاخص‌های

اهداف توسعه هزاره جمهوری اسلامی ایران

(۹۳ - ۱۳۸۴)

     

شاخص‌های

ماده ۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه

(۹۳ - ۱۳۸۹)

 شامل:        شامل:        شامل:
 • شاخص‌های جمعیت
 • شاخص‌های بهداشت
 • شاخص‌های سلامت
 • شاخص‌های رفاه
 • شاخص‌های سواد 
 • شاخص‌های كار
 • شاخص‌های زنان
 • شاخص‌های باروری
     
 • آرمان اول: ریشه‌کنی فقر و گرسنگی
 • آرمان دوم: دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی
 • آرمان سوم: ارتقای برابری و اختیارات زنان
 • آرمان چهارم : کاهش مرگ و میر کودکان
 • آرمان پنجم: بهبود بهداشت مادران
 • آرمان ششم: مبارزه با ایدز، مالاریا و سایر بیماری‌ها
 • آرمان هفتم: ایجاد محیط زیست پایدار
 • آرمان هشتم: ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه
     
 • ارزیابی سند چشم انداز بیست ساله کشور
 • ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه
 • بهره وری ملی
 • الگوی مصرف
 • آمایش سرزمین
 • نظام اداری و مدیریت و فناوری اطلاعات
 • اهداف توسعه هزاره
 • نقشه جامع علمی کشور
مشاهده >>       مشاهده >>       مشاهده >>
طراحی سایت