06 اسفند 1402
En | 

شاخص‌های رصد برنامه ششم توسعه کشور

شامل:

1. شاخص‌های اقتصادی

1-1 رشد و توسعه اقتصادی

1-2 پولی و بانکی

1-3 بودجه و بخش عمومی

1-4 توزیع درامد

2- شاخص‌های امور زیربنایی و تولیدی

2-1 انرژی (آب، برق، نفت و گاز)

2-2 حمل و نقل و ارتباطات

2-3 صنعت و بازرگانی

2-4 کشاورزی و محیط زیست

3- شاخص‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی

3-1 جمعیت و توسعه انسانی

3-2 آموزش

3-3 فرهنگ، رسانه و گردشگری

3-4 سلامت، رفاه و تأمین اجتماعی

3-5 امور عمومی

مشاهده >>

تاریخ بروزرسانی: 10 فروردین 1399