06 آذر 1399
En | 
صفحه اصلی MDG » آرمان پنجم: بهبود بهداشت مادران  » نرخ باروری در سن ۱۵ تا ۱۹ ساله
 
مرتب سازي براساس:
آرمان پنجم: بهبود بهداشت مادران
نرخ باروری در سن ۱۵ تا ۱۹ ساله
سال مقدار شاخص فراداده مقیاس منبع
1393 اين شاخص هر چند سال يكبار توليد مي شود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1392 -
1391 -
1390 31.60 در هزار زن سنین 15-19 سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1389 -
1388 -
1387 -
1386 -
1385 29.70 در هزار زن سنین 15-19 سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1384 -
صفحه اصلی MDG
طراحی سایت