28 شهریور 1399
En | 
صفحه اصلی MDG » آرمان هفتم: ایجاد محیط زیست پایدار » مصرف مواد مخرب لایه ازن (cfcs)
 
مرتب سازي براساس:
آرمان هفتم: ایجاد محیط زیست پایدار
مصرف مواد مخرب لایه ازن (cfcs)
سال مقدار شاخص فراداده مقیاس منبع
1393 - تن سازمان حفاظت محيط زيست
1392 -
1391 4939.53 تن سازمان حفاظت محیط زیست
1390 4940.70 تن سازمان حفاظت محیط زیست
1389 5181.39 تن سازمان حفاظت محیط زیست
1388 4707.68 تن سازمان حفاظت محیط زیست
1387 -
1386 -
1385 -
1384 4457 تن سازمان حفاظت محیط زیست
صفحه اصلی MDG
طراحی سایت