18 آذر 1402
En | 

 

 

پيام رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان سيستان و بلوچستان

 

 

برنامه‌های مربوط به روز آمار و برنامه‌ریزی

 

 

پشت صحنه برنامه گفتگوی اقتصادی (رادیو گفتگو) با حضور دکتر حسین‌زاده (رئیس مرکز آمار ایران)