17 خرداد 1402
En | 

سواد آماری

سواد

سواد آماری

امروزه معنای سواد از توانایی خواندن و نوشتن فراتر رفته و تعریف سواد در قرن ۲۱ بسیار متفاوت از تعریف آن در گذشته است. یونسکو برای قرن ۲۱ انواع سواد را در شش دسته سواد عاطفی، سواد ارتباطی، سواد مالی، سواد رسانه‌ای، سواد تربیتی و سواد رایانه‌ای تقسیم بندی کرده است. متعاقب این چرخش در مفهوم سواد، سواد آماری  یکی از مهارت هایی است که می تواند افراد را در فهم و درک محیط، قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها‌ی درست و تجزیه وتحلیل های اجتماعی، سیاسی واقتصادی یاری نماید لذا اطلاعات آماری درست ودقیق جامعه را قدرتمند ساخته و اساس تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های درست است. در جامعه امروز، داشتن سواد آماری یک توانایی و قابلیت برای درک درست آمارها و اطلاعات  محسوب می شود. همزمان با رشد روزافزون این مهارت پایه به عنوان یکی از نیازهای اساسی برای ساختن زندگی بهتر و متعاقب آن مطالبات عمومی و میل به استفاده از آمار و اطلاعات آماری  در برنامه ها و تصمیم‌گیری‌ها  خود و همچنین توجه به تأمین این نیاز نیز در خور اهمیت است.

 

 

برخی معتقدند سواد آماری :

 -  توانایی فکر کردن منتقدانه درمورد استدلال‌ها با به کار بردن آمار به عنوان سند

 -  قابلیت خواندن و تفسیر داده‌ها، قابلیت فهم آنچه که خوانده می‌شود.

 -  توانایی فهم و تفسیر آمارهایی که هر فرد در زندگی روزمره با آنها سروکار دارد.

 -  توانایی استفاده صحیح از آمار توسط همه افراد جامعه   

 

برخی معتقدند باسواد آماری:

- کسی است که قادر باشد تفاوت بین رابطه علت و معلولی را از یکدیگر تشخیص دهد.

            - کسی است که فرق آماری که بر اساس نمونه به دست آمده را از پارامتر جمعیت تشخیص دهد.

- کسی است که بتواند برداشت درستی از درصدها، میزان ها و نرخ ها داشته باشد       

 

 

 

پادکست

اینفوگرافیک

موشن گرافی

                     

ویدئو