08 آذر 1402
En | 

برای استفاده از سامانه و قبل از ورود به کلاس مجازی باید ابتدا فایل‌های زیر را دریافت و بر روی کامپیوتر خود نصب نمایید:

1- دریافت Flash Player (در صورت مشکل جهت ورود به سامانه)

2- دریافت فایل راهنمای استفاده از سامانه آموزش مجازی

3- دریافت نرم‌افزار AdobeConnect_AddIn (ویژه به اشتراک‌گذاری میزکار سیستم مدرس)