16 تیر 1401
En | 
داشبورد نتایج نظرسنجی از خدمات الکترونیکی مرکز آمار ایران - نیمه اول سال 1400
     خدمت الکترونیکی ارائه آمارهای تولیدی و ثبتی:  
زیرخدمت اطلاع‌رسانی آماری:

زیرخدمت تأمین سفارش‌های اطلاعاتی مشتریان:

     خدمت الکترونیکی ارائه خدمات به مشاوران و پیمانکاران آماری:
زیرخدمت صدور و تمدید گواهینامه مشاوران آماری:

زیرخدمت رتبه‌بندی مشاوران آماری:

داشبورد نتایج نظرسنجی کلی درگاه ملی آمار:
   

 

 

 

طراحی سایت