06 اسفند 1402
En | 

شهرستان

بخش

دهستان

دانلود نقشه

بابلسر

مركزی

ساحلی

0216020001

چالوس

مرزن آباد

بيرون بشم

0220030001

بهشهر

مركزی

كوهستان

0204020001

نور

بلده

اوزرود

0214010001

نكا

هزارجريب

استخرپشت

0219020001

قائم شهر

مركزی

بالاتجن

0210020001

تنكابن

مركزی

ميرشمس الدين

0205020001

نكا

مركزی

پی رجه

0219010001

تنكابن

نشتا

تمشكل

0205030001

محمودآباد

مركزی

اهلمرستاق جنوبی

0218020001

محمودآباد

سرخرود

دابوی شمالی

0218010001

تنكابن

خرم آباد

بلده

0205040001

بابلسر

رودبست

پازوار

0216040001

جويبار

گيل خوران

چپكرود

0221010001

بابلسر

بهنمير

بهنمير

0216030001

چالوس

مركزی

كلارستاق شرقی

0220020001

رامسر

دالخانی

جنت رودبار

0206020001

نوشهر

مركزی

بلده كجور

0215040001

ساری

چهاردانگه

پشتكوه

0207010001

نوشهر

كجور

پنجك رستاق

0215020001

ساری

دودانگه

بنافت

0207020001

نور

مركزی

ميان بند

0214030001

ساری

مركزی

اسفيوردشوراب

0207030001

نور

چمستان

لاويج

0214020001

ساری

كليجان رستاق

تنگه سليمان

0207050001

ساری

رودپي شمالی

فرح آباد شمالی

0207070001

آمل

لاريجان

بالالاريجان

0201010001

سوادكوه

مركزی

راستوپی

0208020001

سوادكوه

زيرآب

سرخکلا

0208030001

تنكابن

کوهستان

مياندامان

0205050001

سيمرغ

مركزی

کياکلا

0226010001

آمل

دشت سر

دشت سر شرقی

0201050001

عباس آباد

کلار

کلار شرقی

0224030001

آمل

امامزاده عبدالله

بالاخيابان ليتكوه

0201040001

مياندورود

گهرباران

گهرباران شمالی

0225020001

بابل

گتاب

گتاب جنوبی

0202060001

عباس آباد

مركزی

لنگارود شرقی

0224010001

آمل

دابودشت

دابوی جنوبی

0201030001

فريدونكنار

مركزی

باريك رود شمالی

0223020001

بابل

بندپی شرقی

سجادرود

0202030001

مياندورود

مركزی

كوهدشت شرقی

0225010001

فريدونكنار

دهفري

امامزاده عبدالله شمالی 

0223010001

بابل

بندپی غربی

خوش رود

0202010001

گلوگاه

مركزی

توسكاچشمه

0222020001

بابل

بابل كنار

بابل كنار

0202040001

گلوگاه

كلباد

كلبادشرقی

0222010001

سيمرغ

تالارپی

تالارپی

0226020001

بابل

لاله آباد

كاری پی

0202050001

کلاردشت

مرکزی

کلاردشت شرقی

0228010001

سوادکوه شمالی

نارنجستان

چايباغ

0227020001

سوادکوه شمالی

مرکزی

شرق و غرب شيرگاه

0227010001

جويبار

مركزی

حسن رضا

0221020001

آمل

مركزی

پائين خيابان ليتكوه

0201020002

ساری

رودپي شمالی

فرح آباد جنوبی

0207070002

آمل

لاريجان

لاريجان سفلی

0201010002

سارئ

دودانگه

فريم

0207020002

آمل

امامزاده عبدالله

چلاو

0201040002

ساری

رودپی

رودپی شرقی

0207060002

ساری

چهاردانگه

چهاردانگه

0207010002

ساری

كليجان رستاق

كليجان رستاق عليا

0207050002

رامسر

دالخانی

چهل شهيد

0206020002

بهشهر

مركزی

ميان كاله

0204020002

تنكابن

کوهستان

دوهزار

0205050002

بابل

مركزئ

فيضيه

0202020002

تنكابن

نشتا

كترا

0205030002

بابل

بندپی شرقی

فيروزجاه

0202030002

تنكابن

مركزی

گليجان

0205020002

بهشهر

يانه سر

شهدا

0204040002

بابل

بابل كنار

درازكلا

0202040002

بابل

لاله آباد

لاله آباد

0202050002

بابل

گتاب

گتاب شمالی

0202060002

آمل

دشت سر

دشت سر غربی

0201050002

گلوگاه

كلباد

كلبادغربی

0222010002

بابلسر

رودبست

خشكرود

0216040002

محمودآباد

سرخرود

هرازپی شمالی

0218010002

سوادكوه

زيرآب

کسليان

0208030002

نكا

مركزی

قره طغان

0219010002

نكا

هزارجريب

زارم رود

0219020002

چالوس

مركزی

كلارستاق غربی

0220020002

چالوس

مرزن آباد

كوهستان

0220030002

جويبار

گيل خوران

لاريم

0221010002

سوادکوه شمالی

نارنجستان

هتکه

0227020002

بابلسر

بهنمير

عزيزك

0216030002

جويبار

مركزی

سياهرود

0221020002

محمودآباد

مركزی

اهلمرستاق شمالی

0218020002

گلوگاه

مركزی

آزادگان

0222020002

فريدونكنار

دهفری

امامزاده عبدالله جنوبی

0223010002

فريدونكنار

مركزی

باريك رود جنوبی

0223020002

عباس آباد

مركزی

لنگارود غربی

0224010002

عباس آباد

سلمانشهر

كلار آباد غربی

0224020002

عباس آباد

کلار

کلار غربی

0224030002

مياندورود

مركزی

كوهدشت غربی

0225010002

مياندورود

گهرباران

گهرباران جنوبی

0225020002

سيمرغ

مركزی

دشت کنار

0226010002

سيمرغ

تالارپی

طور

0226020002

کلاردشت

مرکزی

کلاردشت غربی

0228010002

سوادکوه شمالي

مرکزی

لفور

0227010002

قائم شهر

مركزی

بيشه سر

0210020002

بابلسر

مركزی

بابلرود

0216020002

نوشهر

كجور

توابع كجور

0215020002

نور

بلده

تتارستاق

0214010002

نوشهر

مركزی

خيرودكنار

0215040002

نور

چمستان

ميانرود

0214020002

نور

مركزی

ناتل كنارسفلی

0214030002

نور

چمستان

ناتل رستاق

0214020003

ساری

مركزی

كليجان رستاق سفلی

0207030003

محمودآباد

مركزی

هرازپي غربی

0218020003

ساری

رودپی

رودپي غربی

0207060003

مياندورود

مركزيی

مياندورود بزرگ

0225010003

آمل

دابودشت

دابوي ميانی

0201030003

سوادكوه

مركزی

ولوپی

0208020003

نور

بلده

شيخ فضل اله نوری

0214010003

بهشهر

يانه سر

عشرستاق

0204040003

تنكابن

کوهستان

سه هزار

0205050003

رامسر

مركزی

سخت سر

0206010003

نوشهر

مركزی

كالج

0215040003

ساری

چهاردانگه

گرماب

0207010003

نكا

مركزی

مهروان

0219010003

بهشهر

مركزی

پنج هزاره

0204020003

نوشهر

كجور

زانوس رستاق

0215020003

نور

مركزی

ناتل كنارعليا

0214030003

بابل

مركزی

اسبوكلا

0202020004

بابل

بندپی غربی

شهيدآباد

0202010004

رامسر

مركزی

اشكور

0206010004

قائم شهر

مركزی

علي آباد

0210020004

تنكابن

خرم آباد

بلده شرقی

0205040004

بابل

مركزی

گنج افروز

0202020005

ساری

مركزی

مذكوره

0207030005

قائم شهر

مركزی

نوكنده كا

0210020005

ساری

مركزی

مياندورودكوچك

0207030006

آمل

مركزی

هرازپی جنوبی

0201020006

قائم شهر

مركزی

كوهساران

0210020006

آمل

مركزی

دشت سر سفلی

0201020007

 

تاریخ بروزرسانی: 25 مهر 1402