03 مهر 1402
En | 
ارزشها

1.   اعتبار حرفه‌ای مرکز 

 2.   تعمیق فرهنگ آماری

3.   استقلال و بی‌طرفی در تولید آمار

4.   قانون‌مداري

5.   امانتداري و رعايت محرمانگي اطلاعات اشخاص

6.   كرامت و منزلت سرمایه‌های انسانی و شايسته‌سالاري

7.   مسئولیت‌پذیری و پاسخگو بودن

8.   هم‌اندیشی و کارگروهی

9.   اعتماد عمومي و رضايت ذي‌نفعان

10.     علم‌گرايي، خلاقيت و نوآوري