30 مهر 1398
En | 
اهداف کلان مرکز آمار ایران

    تعالي سازماني، بهبود مستمر نظام مدیریت، ارتقاي شناسه(برند) مركز و برخورداری از مدیران حرفه‌ای و متخصص

   -   نهادینه‌سازی و ترویج فرهنگ و سواد آماری

   -  بهبود  تهیه و تولید آمارهای  واقعی و بیطرفانه، با کیفیت ،   منسجم و مقایسه پذیر و جامع و متنوع

   -   بهبود عرضه سریع، بهنگام، گسترده و  با قابلیت دسترسی برابر آمار‌های رسمی کشور

   -  فراهم‌سازی زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مبتنی بر استاندارد‌های جهانی

   -  برخورداری از نیروی انسانی متعهد، متخصص و حرفه‌ای

    -  تامین مستمر و پایدار منابع مالی و منطقي‌سازي مصارف مالي

    -  بهبود و ارتقاء همکاری‌های سازنده علمی و حرفه‌ای در سطح ملی و بین المللی

    -  ایجاد نظام رصد، شناخت، پایش و ارزیابی نیاز ذینفعان در سطح ملي و بين‌المللي 

طراحی سایت