08 آذر 1402
En | 
تاریخچه مرکز آمار ایران

 در تيرماه ۱۳۴۴ ه.ش قانوني در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد كه مركز آمار ايران را بنا نهاد واين مركز را از وزارت كشور منتزع و به عنوان زيرمجموعه سازمان برنامه به رسميت شناخت. در اين قانون، بر تمركز بيشتر در جمع آوري اطلاعات از طريق طرح‌هاي آمارگيري نمونه‌اي وسرشماري مركز آمار ايران تأكيد شد و همه دستگاه‌ها را موظف نمود تا آمار و اطلاعات مورد نياز مركز آمار ايران را در اختيار اين مركز قراردهند. انتشار سالنامه آماري كشور يكي از وظايف مركز تعيين شد و اجراي اولين سرشماري عمومي نفوس و مسكن كشور پس از تصويب اين قانون نيز براي سال ۱۳۴۵ ه.ش در نظر گرفته شد كه با اجراي آن ، جمعیت ایران ۲۵۷۸۸۷۲۲ نفرشمارش شد. اولين سالنامه آماري كشور نيز در سال۱۳۴۵ ه.ش منتشرشد. برای اولین بار مرکز آمار ایران در سال ۱۳۵۱ ه.ش سرشماری سالانه از کارگاه های بزرگ صنعتی (۱۰ نفر کارکن و بیش تر) را آغاز نمود كه اجراي اين طرح با تغييراتي تاكنون نيز ادامه دارد. در سال ۱۳۵۳ ه.ش دومین سرشماری از معادن متشکل کشور با همکاری مرکز آمار ایران و وزارت صنایع و معادن اجرا شد.

طي سال هاي ۱۳۴۴ تا۱۳۵۳ ه.ش فرايند منطقه‌اي شدن نظام برنامه‌ريزي در كشور مورد توجه سازمان برنامه ( كه حالا ديگر به سازمان برنامه وبودجه تغييرنام يافته بود) قرار گرفت و به اين منظور در ابتدا ۱۱ منطقه و به مرور ۲۳ منطقه كشوري كه به تعداد استان‌هاي كشور در آن سال‌ها بود ايجاد كرد. مركز آمار ايران نيز به دنبال اين سازماندهي جديد در مناطق مزبور، مناطق يا واحدهاي آماري تشكيل داد تا در فرايند مديريت اجراي طرح‌هاي آماري و به ويژه در مرحله جمع آوري اطلاعات به صورت منسجم‌تري ايفاي نقش كند.

تهيه نخستين جدول داده- ستانده مركز و سومين جدول داده_ ستانده ايران براي سال ۱۳۵۲ ه.ش در دستور كار مركز آمار ايران قرار گرفت. مرکز آمار ایران با همکاری بازوهای اجرایی خویش در سطح استان‌ها که با نام منطقه آماری فعالیت می‌کردند علاوه بر اجرای طرح‌های آماری گوناگون، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۵۵ ه.ش را نيز به مرحله اجرا گذاشت. بر اساس نتايج این سرشماری جمعیت ایران به ۳۳۷۰۸۷۴۴ نفر رسيد. با پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال۱۳۵۷ ه.ش هر چند در تعداد طرح‌هاي آمارگيري مركز آمار ايران كاهش قابل توجهي روي داد وليكن اين مركز به سرعت و با تمام توان خويش در خدمت اهداف عاليه انقلاب درآمد. در سال ۱۳۵۸ ه.ش علاوه بر اجراي طرح‌هاي مستمر و سالانه قبلي، جمع‌آوری اطلاعات ثبت شده پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌های کشور مورد توجه مرکز آمار ایران قرار گرفت و از سال ۱۳۵۸ ه.ش اطلاعات مذکور گردآوری و به صورت سالانه منتشر شده است.

ادامه >>