06 فروردین 1402
En | 
تاریخچه - صفحه 3

پنجمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن كشور در سال ۱۳۷۵ ه.ش اجرا شد كه براي اولين بار از دستگاه‌هاي خودكار براي ورود و پردازش اطلاعات (OMR) مورد استفاده قرار گرفت. براساس نتايج حاصل از اين سرشماري، جمعيت ايران به ۶۰۰۵۵۴۸۸ نفر رسيد. از سال ۱۳۷۶ ه.ش اجراي طرح آمارگيري نمونه‌ای بررسي ویژگی‌های اشتغال و بیکاری خانوار به صورت سالانه آغاز شد. اجراي طرح‌هاي آمارگيري متنوع با موضوعات كشاورزي و مسكن نيز رونق بيشتري در اين سال‌ها پيدا كرد. يكي از اقدامات بسيار مهم در اين سال‌ها تأسيس پژوهشكده آمار وابسته به مركز آمار ايران در سال ۱۳۷۸ بود كه با هدف پاسخگويي به بخشي از نيازهاي پژوهشي در زمينه آمار و اطلاعات در نظام آماري كشور ايجاد شد. همچنين در سال ۱۳۷۸ اولين وب‌گاه مركز آمار ايران راه اندازي شد. با فعال شدن شوراي عالي آمار، ساختارجديد، وظايف و گردش كار نظام آماري كشور در سال ۱۳۷۹ ه.ش مورد تصويب شوراي عالي آمار قرار گرفت و مركز آمار ايران به عنوان دبيرخانه شورا، وظيفه ايجاد هماهنگي و فعال سازي كميته‌هاي آماربخشي مستقر در دستگاه‌هاي اجرايي را كه در آن زمان تعدادشان به ۳۰ كميته مي‌رسيد، برعهده گرفت. درسال ۱۳۷۹ ه.ش سازمان برنامه و بودجه کشور با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام شد و تحت عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به فعالیت خود ادامه داد.

با ورود به دهه هشتاد، فعاليت‌هاي بسياري در مركز انجام پذيرفت این فعالیت‌ها  شامل تهيه چهارمين جدول داده-ستانده مركز براي سال ۱۳۸۰ ه.ش،  اجراي سرشماري عمومي كارگاهي در سال ۱۳۸۱ ه.ش كه بيش از ۲۸۰۰۰۰۰ كارگاه را در كشور شناسايي نمود، تكميل پوشش بخش‌هاي ديگري از آمارهاي بخش خدمات كه با ورود فناوري‌هاي جديد به كشور مورد توجه قرار گرفته بودند از جمله آمارگيري‌هاي مربوط به كارگاه‌هاي خدمات اينترنت و تلفن همراه و آمارگيري از كاربران اينترنت، اجراي طرح آمارگيري اشتغال و بيكاري به صورت فصلي از ابتداي سال ۱۳۸۰ ه.ش و اصلاح اساسي اين طرح در سال ۱۳۸۴ ه.ش و اجراي مستمر آن با عنوان جديد طرح آمارگيري نيروي كار كه تا كنون نيز ادامه دارد، می‌شود. همچنين در اين دهه، محاسبه شاخص‌هاي قيمت در بخش هاي توليدكننده نيز مورد توجه قرارگرفت. براي نخستين بار در اين سال‌ها طرح‌هاي آمارگيري با موضوعات فرهنگي با همكاري مركز در سطح كشور به اجرا درآمد. در سال ۱۳۸۲ ه.ش،  سومين سرشماري عمومي كشاورزي در كشور به اجرا درآمد كه بر اساس نتايج آن،  بيش از ۴۰۰۰۰۰۰ بهره‌بردار كشاورزي در كشور شناسايي شدند. طي سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ ه.ش،  جمهوري اسلامي ايران(مركز آمار ايران) به صورت رسمي به عضويت كميسيون آمار سازمان ملل متحد درآمد و در اين دوره اقدامات گسترده‌اي به منظور ارتقاي كيفيت آمارهاي توليدي خود پايه ريزي واجرا نمود.در ضمن ایران(مرکز آمار ایران) طی دوره ۲۰۱۰-۲۰۰۵ به عنوان عضو شورای حکام موسسه آمار آسیا و اقیانوسیه(سیاپ) که وابسته به کمیسیون اجتماعی و اقتصادی منطقه آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد ( اسکاپ) است انتخاب شد و همکاری‌های گسترده‌ای با سیاپ در زمینه برگزاری دوره آموزشی بین المللی و منطقه‌ای داشته است.

ادامه >>

طراحی سایت