06 اسفند 1402
En | 
تشکیلات و شرح وظایف

معرفي تشكيلات و واحدهاي سازماني مركز آمار ايران

   جايگاه مركز آمار ايران در تشكيلات كلان دولت جمهوري اسلامي ايران، در قالب مؤسسه دولتي و وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور تعريف‌ شده ‌است. علاوه‌ بر آن، مركز آمار ايران داراي جايگاه قانوني ديگري نيز با عنوان دبيرخانه شوراي‌عالي آمار (بالاترين مرجع سياست‌گذاري در زمينه آمارهاي رسمي دركشور) به منظور ايجاد هماهنگي و هدايت نظام آماري كشور ‌مي‌باشد. با معرفي مركز آمار ايران به عنوان مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور در سال 1390، ساختار تشكيلاتي اين مركز  با هدف انجام مأموريت‌هاي نوين درقالب سه معاونت، حوزه رياست و پژوهشكده آمار(به صورت مستقل) به شرح زير مورد بازنگري و تصويب قرارگرفت .

  1-معاونت اقتصادي و محاسبات ملي
 از جمله وظایف عمده این معاونت: سیاست‌گذاري، مدیریت و انجام عملیات مرتبط با طراحی، برنامه‌ریزي و هماهنگی در تهیه محاسبات اقتصادي و ملی،شاخص قیمتها، محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌هاي کلان، اهتمام در نهادینه ساختن استانداردهاي ملی آماري ، هدایت و نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي در تولید آمار و توسعه و ارتقاي نقشه‌ها و اطلاعات مکانی مبتنی بر آمار در حوزه‌هاي مختلف است. تهيه سالنامه آماري، هدايت فعاليت‌هاي مربوط به  تضمين كيفيت داده‌هاي  توليدي درقالب طرح‌هاي آمارگيري نيز از ديگر وظايف اين معاونت است.دفتر‌هاي زيرمجموعه این معاونت عبارتند از:

-  دفتر حساب‌هاي اقتصادي
- دفتر شاخص قیمت‌ها
- دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌هاي كلان
- دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌هاي آماري
-دفتر نقشه و اطلاعات مكاني

 2-معاونت طرحهای آماری و آمارهاي ثبتي
  از جمله وظایف اصلی این معاونت: سیاست‌گذاري، مدیریت و انجام عملیات مرتبط با طراحی، برنامه‌ریزي و هماهنگی درفرایندهاي تولید آمار و شناسایی،نیازسنجی واقدام در زمینه تکمیل و توسعه مجموعه اقلام آماري درحوزه‌هاي مختلف از جمله جمعیت ، نیروی انسانی ، هزینه و درآمد خانوار ، کشاورزی ،صنعت ، معدن ،بازرگاني، امور زيربنايي ، ساختمان ، ارتباطات ،بهداشت، فرهنگ، خدمات عمومي و اجتماعي و غيره است. همچنين  بررسی فرآیند تولید  و ارزيابي كيفيت آمارهای ثبتی در دستگاه‌های اجرایی ،بهنگام نگهداشتن چارچوب‌هاي آماري وتهيه طرح‌هاي فني نمونه‌گيري نيز از وظايف اين معاونت است.دفتر‌هاي زيرمجموعه این معاونت عبارتند از:

  - دفتر روش‌شناسي آماري و طرح‌هاي نمونه‌گيري
  - دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری
  - دفتر صنعت، معدن و زيربنايي
  - دفتر کشاورزی
  - دفتر فرهنگي، بازرگاني و خدمات

 3-معاونت توسعه منابع، پشتيباني و امور استان‌ها
 از جمله وظایف عمده این معاونت: مطالعه، بررسی و اجراي برنامه‌هاي توسعه منابع انساني ، مديريت بر تأمين ،تخصيص وهزينه‌كرد منابع مالي ، اجراي برنامه‌هاي تحول اداري واستقرار نظام‌هاي نوين مديريت، پشتيباني وتأمين تجهيزات، ملزومات وامكانات مورد نياز اجراي  وظايف و فعاليت‌هاي تخصصي مركز و تنظيم روابط وانجام هماهنگي با واحدهاي آمار واطلاعات استاني  براي اجراي وظايف محوله از سوي مركزاست .ادارات كل زيرمجموعه این معاونت عبارتند از:

 - اداره‌كل توسعه منابع انساني و پشتيباني
 - اداره‌کل امور مالی و ذي‌حسابي

 4-حوزه رياست شامل:

1-4-مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات
 از جمله وظایف عمده این مركز: برنامه‌ریزي و نظارت براجراي نظام جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات، مدیریت طراحی، استقرار و پشتیبانی تخصصی شبکه ملی آمار کشور، انجام مطالعات و بررسی‌هاي علمی، کاربردي و تطبیقی به منظور بکارگیري روش‌ها و ابزارهاي نوین و کاربردي درمراحل مختلف اجراي طرح‌هاي آماري و سرشماري‌ها ، طراحی، ایجاد، استقرار، اجرا، بهینه‌سازي، توسعه و پشتیبانی و امنیت منظومه سخت‌افزاري ، شبکه ارتباطی و پايگاه‌هاي اطلاعاتي مرکز  و مدیریت نظام ارتباط با مشتري واطلاع‌رسانی خدمات و محصولات مرکز آمار ایران به روش‌هاي الكترونيكي است.معاونت‌هاي زيرمجموعه این مركز عبارتند از:

  - معاونت پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی
  - معاونت سیستم و خدمات نرم‌افزاری
  - معاونت شبكه وخدمات رايانه‌اي

2-4-دفتر برنامه‌ريزي،پايش عملكرد ودبيرخانه شوراي‌عالي آمار
 از جمله وظايف عمده اين دفتر :مدیریت تعریف و تحقق عناصر استراتژیک مرکز از طریق تعیین و تنظیم اهداف و برنامه‌هاي دوره‌اي بلندمدت، ميان‌مدت وكوتاه‌مدت، انجام فرايند ارزیابی عملكرد وبررسي میزان تحقق عناصراجرایی آنها به منظور اصلاح و بهبود عملکرد در مركز ، مدیریت و هماهنگی تدوین برنامه ملی آمار ، مدیریت برگزاري جلسات و امور اجرایی شورای‌عالی آمار و تنظيم روابط بين اركان نظام آماري كشور است.

 از جمله وظايف عمده اين دفتر :مدیریت تعریف و تحقق عناصر استراتژیک مرکز از طریق تعیین و تنظیم اهداف و برنامه‌هاي دوره‌اي بلندمدت، ميان‌مدت وكوتاه‌مدت، انجام فرايند ارزیابی عملكرد وبررسي میزان تحقق عناصراجرایی آنها به منظور اصلاح و بهبود عملکرد در مركز ، مدیریت و هماهنگی تدوین برنامه ملی آمار ، مدیریت برگزاري جلسات و امور اجرایی شورای‌عالی آمار و تنظيم روابط بين اركان نظام آماري كشور است.

 3-4-دفتر رياست،روابط‌عمومي وهمكاري‌هاي بين‌الملل
 از جمله وظايف عمده اين دفتر: مدیریت و اجراي کلیه فعالیت‌هاي مربوط به روابط عمومی(امور تبليغات،خبر‌رساني و انتشارات)، امور ترجمه مستندات و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي گسترش همکاری‌هاي بین‌المللي وانجام  امور جاري حوزه ریاست در راستاي جلب اطمینان، حمایت وحفظ  وفاداري ذی‌نفعان وكاربران مرکز از طریق مدیریت روابط اثربخش است.

 پژوهشكده آمار
 اين پژوهشكده داراي ساختارسازماني مستقل در زيرمجموعه مركز آمار ايران است كه از جمله وظايف عمده آن: مطالعه ، تعیین اولویت‌ها و اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینه‌های مربوط به روش‌های تولید آمار،تجزیه‌وتحلیل‌آماری، پردازش‌و استخراج‌‌ اطلاعات‌ و اطلاع‌رسانی‌ آماری‌ است.همچنين برقراری ارتباط با مؤسسات علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور ، برگزاری دوره‌هاي آموزشي تخصصي آماري و برگزاري همایش‌های‌ علمی‌ و‌ پژوهشی، انتشار‌ کتاب ‌و‌نشریه ‌در‌ زمینه‌های‌ مرتبط‌  و ارائه‌ی جدیدترین اطلاعات آماری مورد نیاز پژوهش‌گران از ديگر وظايف پژوهشكده آمار است.

تاریخ بروزرسانی: 04 اردیبهشت 1396