30 شهریور 1402
En | 

منشور اخلاقی مرکز آمار ایران

ما کارکنان مرکز آمار ایران با استعانت از خداوند متعال و با امید دستیابی به چشم انداز و تحقق ماموریت و اهداف مرکز، خود را ملزم به رعایت موازین زیر می‌دانیم:


1)  باور‌‌‌ داریم معنویت، تهذیب نفس و تربیت انسانی، محور اصلی توسعه و رشد بشریت است و رستگاری و سعادت را در قرب الهی می‌دانیم. در این مسیر حفظ شئونات اسلامی و رعایت نظم و آراستگی ظاهری و باطنی را در اولویت می‌دانیم.


2)  اجرای سیاست‌های کلان نظام و برنامه‌های توسعه کشور در حوزه نظام آماری ایران را سرلوحه امور خود قرار می‌دهیم.


3) با  چشم انداز، ماموریت‌ها و برنامه‌های مرکز آمار ایران آشنایی کامل داشته و در جهت تعالی سازمانی، اهداف خود را همسو با اهداف مرکز تنظیم می‌نماییم.


4)  در‌ جمع آوری، پردازش و انتشار اطلاعات آماری تکلیف قانونی و اصل حفظ محرمانگی اطلاعات فردی را رعایت کرده و به دور از تعصب و با بی‌طرفی از هرگونه سوء استفاده از این اطلاعات جلوگیری می­نماییم.


5) لزوم رعایت قوانین و مقررات، بهره‌گیری از روش‌ها و فناوری‌های نوین، داشتن رویکردهای علمی و کارشناسی و استفاده از توصیه­های بین‌المللی را وظیفه همیشگی خود دانسته و با جدیت از فعالیت­های آماری و گزارش‌های مستدل و مستند خود دفاع می­کنیم.


6)  با دستگاه­های اجرایی و صاحب‌نظران نظام آماری ایران دارای تعامل فعال بوده و احترام و اعتماد متقابل را مبنای عملکرد خود می‌دانیم.


7)  شجاعت، صداقت، صراحت، صمیمیت، شفافیت، پاسخگویی، نقدپذیری و آزاد اندیشی را پیش نیاز پذیرش مسئولیت و خدمت در مرکز می‌دانیم.


8)  با مثبت اندیشی و برخورد فوق فعال، از هر چالشی فرصتی خلق نموده و هر فرصتی را به ارزش تبدیل می­نمائیم.


9)  رعایت سلسه مراتب اداری، شایسته سالاری، احترام و اعتماد متقابل، کار تیمی و انضباط اداری را عامل اصلی انسجام، هم افزایی، همدلی و همزبانی می­دانیم.


10)  افزایش توانمندی، توسعه فردی، اشتراک گذاری دانش و تجربه، بهبود مستمر و تعالی فرهنگ سازمانی را از وظایف محوری خود می‌دانیم.


11)  صحت، دقت و سرعت در ارایه خدمات و صداقت و احترام را ضامن کسب خوشنودی و اعتماد مردم می‌دانیم.


12)  در مواجهه با ناملایمات، بلند نظری و بلند اندیشی را وجه همت خود قرار داده و با سعه صدر، ایثار، گذشت و فداکاری رفتار می‌کنیم.


13) اموال عمومی را تنها ابزاری برای تحقق اهداف سازمانی دانسته و ضمن خودداری از اسراف و اتلاف منابع، از آن تنها برای خدمت رسانی بهینه به مردم استفاده خواهیم نمود.