تازه‌های نشر
شماره: 11512
1398/07/28 - 09:39
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش فصلی اقتصاد ایران بهار1398

گزارش فصلی اقتصاد ایران حاوی آخرین اطلاعات سالانه و فصلی شاخص‌های اشتغال و بیکاری، حساب‌های ملی، شاخص‌های قیمت، وضع مالی دولت، متغیرهای پولی و اعتباری، شاخص‌های بخش انرژی، ساختمان و مسکن، بورس و بیمه، تجارت خارجی و قیمت طلا و ارز با تکیه بر اطلاعات فصلی است.

مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع قانونی انتشار آمارهای رسمی در کشور، با توجه به خلأ موجود در زمینه آمارهای رسمی شاخص‌های اقتصادی و با هدف رصدکردن و آگاهی بیشتر مسؤلان، برنامه‌ریزان و پژوهشگران از وضعیت اقتصاد کشور از سال 1396 اقدام به تهیه و انتشار نشریه «گزارش فصلی اقتصاد ایران» نموده است. این نشریه حاوی آخرین اطلاعات سالانه و فصلی شاخص‌های اشتغال و بیکاری، حساب‌های ملی، شاخص‌های قیمت، وضع مالی دولت، متغیرهای پولی و اعتباری، شاخص‌های بخش انرژی، ساختمان و مسکن، بورس و بیمه، تجارت خارجی و قیمت طلا و ارز با تکیه بر اطلاعات فصلی است. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.