اخبار مرکز
شماره: 12892
1399/03/10 - 09:40
متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری – اردیبهشت 1399

در این ماه اقلام «پیاز» ( 48.2 درصد)، « خیار» (18.9 درصد) و « گوجه فرنگی» (18.5 درصد)‌ نسبت به ماه گذشته، کاهش قیمت داشته اند.

بر اساس نتایج به دست آمده در اردیبهشت ماه 1399، اقلام « عدس» (37.4 درصد)، «پرتقال محصول داخل» (32.5 درصد) و «سیب درختی زرد» (27.5 درصد) نسبت به ماه قبل افزایش قیمت داشته­اند. در این ماه اقلام «پیاز» ( 48.2 درصد)، « خیار» (18.9 درصد) و « گوجه فرنگی» (18.5 درصد)‌ نسبت به ماه گذشته، کاهش قیمت داشته اند.

برای مشاهده متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.