اخبار مرکز
شماره: 13010
1399/05/07 - 10:09
متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری – تیر 1399

در این ماه اقلام «موز» ( 25.8 درصد)، «پیاز» (6.4 درصد) و « گوجه فرنگی» (5.1 درصد) نسبت به ماه گذشته، کاهش قیمت داشته اند.

بر اساس نتایج به دست آمده در تیر ماه 1399، اقلام «تخم مرغ ماشینی» (41.8 درصد)، «مرغ ماشینی» (39.2 درصد) و «پرتقال محصول داخل» (19.4درصد) نسبت به ماه قبل افزایش قیمت داشته­ اند. در این ماه اقلام «موز» ( 25.8 درصد)، «پیاز» (6.4 درصد) و « گوجه فرنگی» (5.1 درصد) نسبت به ماه گذشته، کاهش قیمت داشته اند.

برای مشاهده  متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.