اخبار مرکز
شماره: 13082
1399/02/17 - 12:32
گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش­های خدمات، سال ۱۳۹۸

شاخص كل قیمت تولیدکننده بخش­های خدمات (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در ســال ۱۳۹۸ برابر است با ۳۸۲.۵ که نسبت به سال قبل ۲۹.۰ درصد افزایش یافته است.

شاخص قیمت تولید کننده بخش­های خدمات مشتمل بر هشت بخش است که عبارتند از «تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات»، «واسطه‌گری‌های مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره و فعالیت­های کسب و کار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی». گزارش شاخص قيمت توليد كننده بخش­هاي خدمات بصورت فصلی و سالانه منتشر می­شود.

۱ـ شاخص كل قیمت تولیدکننده بخش­های خدمات (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در ســال ۱۳۹۸ برابر است با ۳۸۲.۵ که نسبت به سال قبل ۲۹.۰ درصد افزایش یافته است.

۲ـ تغییرات شاخص بخش­های خدمات نیز به شرح ذیل است:

ـ شاخص گــروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در ســال ۱۳۹۸ برابر است با ۴۸۴.۲ که نسبت به سال قبل ۳۵.۶ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «خدمات هتل و رستوران» در ســال ۱۳۹۸ برابر است با ۶۰۲.۷ که نسبت به سال قبل ۴۸.۹ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «خدمات حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات» در ســال ۱۳۹۸ برابر است با ۴۹۰.۸ که نسبت به سال قبل ۳۹.۷ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «خدمات واسطه‌گری‌های مالی (بیمه)» در ســال ۱۳۹۸ برابر است با ۳۷۳.۵ که نسبت به سال قبل ۲۶.۶ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار» در ســال ۱۳۹۸ برابر است با ۲۵۸.۷ که نسبت به سال قبل ۱۷.۲ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «خدمات آموزش» در ســال ۱۳۹۸ برابر است با ۳۴۱.۰  که نسبت به سال قبل ۱۹.۵ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «خدمـات بهـداشت و مـددکاری اجتمـاعی» در ســال ۱۳۹۸ برابر است با ۵۲۲.۱ که نسبت به سال قبل ۲۳.۵  درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «خدمات سایر فعالیت­های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در ســال ۱۳۹۸ برابر است با ۳۹۱.۳ که نسبت به سال قبل ۲۴.۵ درصد افزایش یافته است.

 برای مشاهده متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.