اخبار مرکز
شماره: 13137
1399/07/19 - 10:12
تولید گوشت قرمز در ماه شهریور 1399 در کشتارگاه‌های رسمی کشور به 40 هزار تن رسید

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه شهریور 1399 جمعاً 40 هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

نتایج آمارگیری از کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور ماه سال جاری از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه شهریور 1399 جمعاً 40 هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 23.6 هزار تن، 59 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با 12.9 هزار تن، بز و بزغاله با 2.8 هزار تن و سایر انواع دام با ۷۳۴ تن، به‌ترتیب 32.2 درصد، 7 درصد و 1.8 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور 1399 با ماه مشابه سال 1398، نشان‌دهنده افزایش 57 درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است. مقدار تولید گوشت در شهریور 1399 نسبت به ماه مشابه سال 1398 برای گوسفند و بره 59 درصد، برای بز و بزغاله 40 درصد، برای گاو و گوساله 61 درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش 100 درصد افزایش، و برای شتر و بچه‌شتر 35 درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور 1399 نسبت به مرداد ۱۳۹۹ در حدود 7.8 درصد افزایش داشته است.

خاطر نشان مي‌سازد اطلاعات نتايج طرح مذكور به­ صورت تفصيلي به ­زودي در درگاه ملي آمار به نشاني www.amar.org.ir قابل دسترس خواهد بود.