تحلیل و یادداشت
شماره: 15394
1399/11/29 - 11:17
تحلیلی بر میزان تولید و مصرف شیر در ایران

این مطلب توسط خانم زیبا منصوری کارشناس آمارهای کشاورزی دفتر کشاورزی مرکز آمار ایران تهیه شده است.

شیر با ارزش ترین ماده غذایی است که تقریبا حاوی تمامی مواد لازم و ضروری جهت رشد و ادامه حیات است. شیر از چنان اهمیتی برخوردار است که میزان مصرف روزانه آن در یک کشور تا حد زیادی می تواند وضعیت تغذیه، بهداشت و تا حدودی سلامت افراد یک جامعه را نشان دهد. تأثیر شیر در سلامت جامعه موجب شده تا سازمان های بین المللی همچون سازمان غذا و کشاورزی (FAO)، سازمان جهانی بهداشت (WHO) وصندوق بین المللی کودکان (UNICEF) نسبت به مسائل مربوط به شیر و فرآوردهای آن حساسیت نشان داده و شیر را به عنوان یکی از شاخص های تامین حداقل احتیاجات غذایی جوامع معرفی کنند...

برای مشاهده متن کامل این مطلب به فایل پیوست مراجعه کنید.