اخبار مرکز
شماره: 15396
1399/11/29 - 11:51
اطلاع نگاشت مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار ‏- 1399

این اطلاع نگاشت توسط دفتر آمار های کشاورزی مرکز آمار ایران تهیه شده است.

برای مشاهده این  اطلاع نگاشت به فایل  پیوست مراجعه کنید.