اخبار مرکز, سرشماری ثبتی مبنا
شماره: 15422
1399/12/10 - 11:20
وبینار " واکاوی چالش‌های سرشماری ثبتی مبنا در ایران"

سخنران: خانم فریبا سادات هاشمی، مدیر کل دفتر صنعت، معدن و زیر بنایی مرکز آمار ایران
زمان: چهارشنبه 13 اسفند ساعت 18 الی 20

برای مشاهده پوستر به فایل پیوست مراجعه کنید.