اخبار مرکز
شماره: 15491
1400/01/18 - 12:08
گزارش شاخص قيمت املاک مسكوني شهر تهران– اسفند ماه 1399

عدد شاخص در اسفند ماه 1399 بر اساس ماه پايه فروردين 1395 به عدد 689.9 رسيد كه نسبت به ماه قبل 3.2 درصد افزايش داشته است.

شاخص قيمت

عدد شاخص در اسفند ماه 1399 بر اساس ماه پايه فروردين 1395 به عدد 689.9 رسيد كه نسبت به ماه قبل 3.2 درصد افزايش داشته است.

 

كاهش تورم نقطه‌اي

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه 1399 به عدد 81.9 درصد رسیده است؛ یعنی بايستي خريداران براي خريد يك واحد مسكوني در شهر تهران نسبت به اسفند 1398، 81.9 درصد بيشتر پرداخت كنند. تورم نقطه‌اي اين ماه در مقايسه با ماه قبل(91.3) 9.5 واحد درصد كاهش يافته است.

كاهش تورم ماهانه

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاري، نسبت به عدد شاخص ماه قبل می‌باشد كه در اسفند ماه 1399 اين اطلاع به عدد 3.2 درصد رسيده است. تورم ماهانه اسفند در مقايسه با همين اطلاع در ماه قبل (4.7 درصد)، 1.5 واحد درصد كاهش داشته است.

افزايش تورم سالانه

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم سالانه دي ماه 1399 املاك مسكوني شهر تهران به عدد 78.2 درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(75.4)، 2.8 واحد درصد افزايش نشان می‌دهد.

برای مشاهده  اطلاعات تفصیلی  به فایل پیوست مراجعه کنید