تازه‌های نشر
شماره: 15506
1400/01/31 - 12:05
انتشار نسخه الکترونیکی سالنامه آماری کشور 1398

سالنامه آماری کشور 1398 حاوی مجموعه­ ای از آخرین اطلاعات موجود در زمینه­ های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است که در قالب ٢٥ فصل تهیه و منتشر شده است.

سالنامه آماری کشور حاوی مجموعه­ ای از آخرین اطلاعات موجود در زمینه­ های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شامل جمعیت، نیروی انسانی، کشاورزی، جنگلداری و شیلات، معدن، نفت و گاز، صنعت، آب و برق، ساختمان و مسکن، آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگ وگردشگری، شاخص­ های قیمت، هزینه و درآمد خانوار و ... می­ باشد که در قالب ٢٥ فصل تهیه و منتشر شده است. اطلاعات نشریه مذکور در قالب جداول، همراه با نمودار و نقشه ارائه شده است. دستیابی به اطلاعات سالنامه1398 از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.