اخبار سازمانی
شماره: 15704
1400/04/28 - 12:10
دیدار رئیس مرکز آمار ایران از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

در این جلسه در خصوص مطالعه و بررسی ابعاد و زوایای طرح بیمه ماموران آمارگیر در طرح های آماری بحث و تبادل نظر شد.

دکتر حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران ، روز یکشنبه مورخ 27 تیرماه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی بازدید کرد. ایشان ضمن دیدار و نشست با همکاران معاونت آمار و اطلاعات استان ، در جلسه مشترکی که به صورت مجازی با حضور دکتر محمدی معاون توسعه منابع، پشتیبانی و امور استان های مرکزآمار ایران ، دکتر جمشیدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی و مهندس نعیمی معاون آمار و اطلاعات آن سازمان برگزار شد، در خصوص مطالعه و بررسی ابعاد و زوایای طرح بیمه ماموران آمارگیر در طرح های آماری بحث و تبادل نظر کردند. در این جلسه ، برآورد هزینه این شیوه نامه برای تخصیص بودجه در سازمان برنامه و بودجه کشور، انجام مناقصه برای واگذاری خدمات آماری و خدمات مشاوره ای  به بخش خصوصی بر اساس قانون مصوبات قراردادهای دولتی، در نظر گرفتن بودجه مرتبط با بیمه ماموران آمارگیر در سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا ١٤٠٥ و انتقال تجربیات در این زمینه از سوی استان ها،  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.