اخبار مرکز
شماره: 15778
1400/06/06 - 02:02
گزارش مقدماتي شاخص قیمت كالاهاي صادراتي - فصل بهار 1400

تغییرات شاخص قیمت كالاهاي صادراتي مبتنی بر داده های ریالی در فصل بهار 1400 نسبت به فصل قبل 13.7 درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان 1399 (برابر با 33.0 درصد) حدود 19.3 واحد درصد کاهش داشته است.

قيمت كالاهاي صادراتي يكي از مهم‌ترين عوامل تأثیرگذار بر ميزان مبادلات خارجي كشورها و نيز يكي از عوامل تعيين كننده رابطه مبادله مي‌باشد و تغييرات آن­ها از اهميت بالايي برخوردار است. در طرح شاخص قيمت كالاهاي صادراتي از كليه كدهاي تعرفه صادراتي كشور سال 1395 (سال پایه) استفاده شده است. روش جمع‌آوري اطلاعات با استفاده از آمارهاي ثبتي گمرك جمهوري اسلامي ايران و طبقه بندي مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) می‌باشد. نتايج حاصل از اين طرح در سطح كل كشور و براي 20 گروه‌ اصلي طبقه‌بندي HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می­شود.

ذکر این نکته ضروری است که براي محاسبه شاخص ­فصل بهار 1400 از داده­ هاي مقدماتي گمرك جمهوري اسلامي استفاده شده است. لذا نتايج اعلام شده به صورت مقدماتي بوده و استفاده از آن­ها بايستي با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از استخراج و ارائه­ ی داده­ هاي قطعی سال 1400 توسط گمرك جمهوري اسلامي ایران، شاخص صادرات نيز از سوي مركز آمار بازنگري شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به اين دوره مجدداً به صورت قطعي منتشر خواهد شد.

  • تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت كالاهاي صادراتي مبتنی بر داده­ های ریالی در فصل بهار 1400 نسبت به فصل قبل 13.7 درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان 1399 (برابر با 33.0 درصد) حدود 19.3 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت كالاهاي صادراتي مبتنی بر داده­ های دلاری نیز در فصل بهار 1400 نسبت به فصل قبل،  3.3 درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان 1399 (برابر با 7.2 درصد) حدود 3.8 واحد درصد کاهش داشته است. در گروه­ های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ­های گرانبها یا نیمه گرانبها و...» ( 0.2 درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه­ های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و ...» (69.4 درصد) است. همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه «مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد و...» ( ‌1.5- درصد) می­ باشد.

 

  • تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت كالاهاي صادراتي مبتنی بر داده­ های ریالی در فصل بهار 1400 نسبت به فصل مشابه سال قبل 193.1 درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان 1399 ( برابر با 229.8 درصد)  36.8 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت كالاهاي صادراتي مبتنی بر داده­ های دلاری در فصل بهار 1400 نسبت به فصل مشابه سال قبل 12.7 درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان 1399 ( برابر با 7.8 درصد) 4.9 واحد درصد افزایش داشته است. در گروه­ های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه « مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد و ...» ( 60.2 درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « آلات و دستگاه­ های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و...» ( 417.8 درصد) است.

  • تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­ های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار 1400 برابر با 193.9 درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ ی زمستان 1399 (برابر با 172.2 درصد) 21.7 واحد درصد افزایش داشته است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­ های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار 1400 برابر با 6.9 درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ ی زمستان 1399 (برابر با 2.8 درصد) حدود 4.1 واحد درصد افزایش داشته است. در گروه­ های اصلی طبقه‌بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه « مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد و ...» ( 69.2 درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزاء و قطعات آن­ها و ...» ( 489.8 درصد) است.

برای دریافت اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.